Jako o městečku se o Žďáře poprvé zmiňuje listina z roku 1293, na město ho 11. června 1607 povýšil kardinál František z Ditrichštejna. Výstava návštěvníky seznámí s běžným životem obyvatel po této události a vším, co jim změna přinesla.

Zájemci navštíví jarmark, pivovar i hospodu, seznámí se s fungováním žďárských cechů a také s výrobky místních řemeslníků. Chybět nebude ani návštěva „rathauzu“, kde zasedala městská rada a také soud, kde pracovali úředníci a byla uložena městská pokladna, šenkovalo se pivo a skladovala sůl a v šatlavě se uplatňovalo právo útrpné.