Ten se umístil mezi finalisty soutěže a převzal čestné ocenění od zástupců České manažerské asociace, přičemž soutěž oceňuje nejlepší řídicí pracovníky ve všech oborech v sektoru soukromém i veřejném.

„Jsem rád, že manažerská asociace oceňuje i manažery z veřejných institucí, protože principy efektivního řízení organizace je dnes třeba uplatňovat ve veřejných institucích stejně, jako v privátních firmách, přestože jejich cílem není primárně tvořit zisk, ale efektivní hospodaření a vytváření podmínek pro kvalitativní rozvoj organizace,“ uvedl Vítězslav Schrek.

Vedle ředitele meziříčského domova pro seniory Vítězslava Schreka byl hejtmanem Kraje Vysočina nominován také ředitel Střední školy stavební v Jihlavě Pavel Toman. Oba se v soutěži umístili mezi padesáti nejúspěšnějšími českými manažery a byli oceněni čestným titulem Finalista soutěže Manažer roku 2018.