Radonový program České republiky 2010 až 2019 neboli takzvaný Akční plán navazuje na výsledky Radonového programu České republiky, který byl usnesením vlády schválen na období let 2000 až 2009. Ten proběhl, nebo stále ještě probíhá i ve vytipovaných obcích okresu.

20 milionů korun

„Do konce roku 2008 bylo prozkoumáno celkem 5 626 bytů převážně v rodinných domcích se stavebním povolením vydaným do 28. února 1991,“ uvedl Jaroslav Šmejkal z odboru životního prostřední krajského úřadu. Právě na tyto nemovitosti se totiž vztahuje zmiňovaná dotace na protiradonová ozdravná opatření.

Nadměrná objemová aktivita radonu byla nakonec zjištěna v 1 118 objektech, z toho s možností získat dotaci ve 354 případech. „Celkem bylo do konce roku 2008 na Žďársku ozdraveno 64 bytů, 25 mateřských a základních škol a 46 veřejných vodovodů celkovým nákladem 20 milionů korun,“ dodal Šmejkal

V rámci nového radonového programu si tak majitelé mohou nechat bezplatně změřit přítomnost a aktivitu radonu a získat podporu na ozdravení až do maximální výše 150 tisíc korun.

V budovách veřejného zájmu stát uhradí celou investici stejně jako v případě odradonování vodovodů. Tam se náklady pohybují kolem dvou milionů korun.

„V roce 2010 mohou lidé žádat a získávat státní dotace na protiradonová opatření v bytech, školách a na veřejných vodovodech jako dosud,“ informoval Jaroslav Šmejkal.

Záleží pouze na vás

Vzhledem k tomu, že je v Česku již 95 procet objektů proměřených, nebude se monitoring dělat plošně, ale individuálně. „Záleží pouze na občanech, aby projevili o tuto pomoc náležitý zájem, neboť jde především o jejich zdraví a zdraví jejich dětí,“ nabádá pracovník odboru životního prostředí.

Žádosti o dotace se vyřizují průběžně. Pokud se na podatelnu ministerstva financí dostanou do konce měsíce října, je možno je získat ještě v tomto roce. Čerpat se pak ale nemusí letos, jsou totiž automaticky převoditelné do dalšího roku.

V letošním prvním pololetí získala příslib dotace na protiradonové opatření ve veřejných vodovodech i obec Polnička na Žďársku. „Naše protiradonové zařízení už bylo nefunkční,“ sdělil polničský starosta Bohumil Cempírek. V současnosti místní pracují na získání stavebního povolení. Projekt si vyžádá dva miliony korun a samotné zahájení prací se plánuje na jaro příštího roku.

Technologií na snížení obsahu radioaktivního prvku v pitné vodě naopak už disponují například v obci Vepřová nedaleko Velké Losenice. Podle slov starostky Marie Holcmanové jsou se zařízením spokojeni. „Opatření proti radonu funguje tak, jak má,“ nechala se slyšet Marie Holcmanová.

Zlata Ptáčková