Žádají dokončení jihovýchodního obchvatu města, více míst na parkování v centru, kontrolu zdrojů znečišťování ovzduší, senior taxi – přepravu seniorů a držitelů ZTP, studii bývalého areálu Svit, výstavbu obchvatu města od Jihlavy do Brna a zajištění zubních lékařů v ordinacích ve městě.