„Evidujeme dost rodin, které do těchto malometrážních bytů chtějí jít, budou rády za střechu nad hlavou a budou nájemné platit. Musíme chránit nejenom kasu města, ale také jeho pověst. Město nemůže být lidmi vnímáno tak, že se může všechno," poznamenala starostka Dagmar Zvěřinová.

Do beden i pytlů

Dnes již volnou bytovou jednotku žena neužívala, už rok totiž fyzicky v prostorách nepobývala. Nechala ji ovšem uzamčenou a neplatila nájemné. Vyklizena mohla být až na základě rozhodnutí soudu.

„Byla pořízena fotodokumentace bytu před zahájením vyklízení, následně písemný soupis věcí. Drobnosti, ošacení a nádobí byly baleny do beden nebo pytlů," uvedla Lenka Milfajtová z majetkoprávního odboru městského úřadu. Věci budou dalších šest měsíců uskladněny v nebytových prostorách domu. „Město účtuje nájemci náklady za uskladnění věcí i náklady spojené s vyklizením bytu," podotkla Milfajtová.

Druhé dlužnici, s níž město vyjednává asi jeden rok, byl termín vyklizení bytu posunut z důvodu jejího zdravotního stavu.

I stotisícový dluh

Stejně jako zmíněný případ mohou dopadnout i další dlužníci, pokud nesplatí své závazky do 20. února. Týká se to nájemců dalších pěti bytů. Na skutečnost byli dotčení lidé upozorněni podle slov Zvěřinové terénním sociálním pracovníkem Igorem Krhovským a rovněž pracovníky ze sociálního a právního odboru města. „V rámci první vlny vyklízení si snad i ti ostatní neplatiči začnou uvědomovat, že jim město nebude donekonečna ustupovat. Vypadá to, že dokud o vystěhování budeme jen mluvit, a nic neuděláme, tak jim to bude jedno," vyjádřil se druhý žďárský místostarosta Ladislav Bárta.

Okresní město vlastní 789 bytů. Stav nedoplatků na nájemném se dostal k 31. prosinci loňského roku na sumu 2 086 709 korun, v lednu 2012 činil o 119 400 korun méně. Nejvyšší dluh ze strany nájemce je nyní ve výši 126 083 korun.

Jedná se o pohledávku, kterou se ani přes spolupráci s exekutorským úřadem nepodařilo doposud umořit.

„Byli jsme benevolentní v případech, kdy se jednalo o ženy s dětmi, nemocné lidi nebo o osoby, které se ocitly v krizové finanční situaci. Těm, již přišli na úřad s prosbou, abychom jim dali delší lhůtu na splácení, jsme vyhověli. Když údobí překonali, mezi neplatiči jsme je v dalších měsících už neevidovali. Na druhou stranu tu máme nájemce, již absolutně nespolupracují, nereagují na naše výzvy, jejich manko včetně poplatků z prodlení narůstá a mnohdy dluh dosahuje takových částek, že víme, je že nereálné, aby jej uhradili. Nebudeme jim to neustále trpět," podotkla Dagmar Zvěřinová. Starostaka připustila, že není jednoduché vystěhovávat rodinu s dětmi, aniž jim cokoliv dají. „ Některé půjdou do holobytu, ale je to bohužel nutné," dodala Zvěřinová.

-----------------

Kolik dluží

Aktuální stav nedoplatků za nájemném v městských bytech ve Žďáře nad Sázavou je ke dni 31. prosinci 2012 následující

(údaj v korunách):

Celkem 2 086 709

Realitní kancelář Investservis (aktivní pohledávky) 1 848 274

Realitní kancelář Pamex (rovněž aktivní pohledávky) 238 435

Nejvyšší dluh ze strany nájemce je ve výši 126 083 korun.

zdroj: MěÚ Žďár nad Sázavou