„Hovořili jsme v radě o požadavcích na investice pro rok 2016 s tím, že rozpočtové možnosti města pro tento rok nejsou veliké," řekl žďárský starosta Zdeněk Navrátil. Především tak své místo v rozpočtu najdou v letošním roce rozpracované investiční akce.

„Jde o dokončení parkoviště u zámku včetně obou lávek přes Stržský potok. Dále dokončení revitalizace parku u Ivana a samozřejmě také nové povrchy Smetanovy ulice, až tam bude dokončena rekonstrukce vodovodních a kanalizačních rozvodů," uvedl starosta Navrátil.

Nové cyklostezky

Do rozpočtu chtějí žďárští radní rovněž dostat investiční akce, u kterých počítají s využitím dotace, a to především evropské. „Budeme se zajímat o oblast struktury pro nemotorovou dopravu, což se týká vzniku dalších cyklostezek či cyklochodníků. Jde například o možnosti napojení místních částí města, zatím máme jen cyklostezku do Radonína," připomněl Navrátil.

Využít dotační tituly chce v příštím roce žďárská radnice také ve školství. „Chceme s jejich pomocí zmodernizovat odborné učebny v základních školách, případně se zaměřit na modernizaci dětských hřišť u mateřských škol," poznamenal místostarosta Josef Klement.

Pokud budou vhodné dotace, dopředu by se mohla posunout i snaha vybudovat kvalitní zázemí pro sportovce. Podle vedení města by mělo jít minimálně o zázemí pro fotbalisty a tenisty, případně i skatepark. „Rádi bychom v příštím roce zvládli alespoň pořídit projekt. Teď máme jen studii revitalizace sportovní zóny," dodal Navrátil.

Kvalitní zázemí na stadionu by přivítal třeba i žďárský hokejový klub. „Kabiny, jejich kapacita a celkově zázemí jsou nedostačující. Z toho důvodu tak třeba není u nás možné pořádat některé turnaje," připomněl mluvčí Sportovního klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou Martin Krásný.

Zastupitelstvo Žďáru nad Sázavou bude o rozpočtu pro rok 2016 rozhodovat ve čtvrtek 17. prosince. „A od tohoto termínu se odvíjejí všechna jednání rady o rozpočtu. Druhé jednání v radě bude 16. listopadu, pak návrh rozpočtu dostane na stůl finanční výbor a pravděpodobně začátkem prosince bude návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce," sdělil starosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement s tím, že finanční výbor bude mít tentokrát ohledně rozpočtu hned dvě zasedání.

V rozpočtu Žďáru nad Sázavou na letošní rok činí celková výše výdajů 430,8 milionu korun.