Největší dotace dostali mladí hokejisté, fotbalisté a basketbalisté. Dotaci na činnost získalo celkem šestnáct žďárských sportovních klubů a sdružení.

Podle místostarosty Josefa Klementa nebyla letos žádná ze žádostí o dotaci vyřazena z posuzování. „Sportovní komise při vyhodnocení postupovala stejně jako loni, hodnotitelé bodovali kritéria podaných žádostí," řekl Josef Klement.

Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou (SKLH) dostal na mládežnický sport 840 400 korun. Podle mluvčího SKLH Martina Krásného spokojenost s výší příspěvku v klubu nevládne. „Je to tak, spokojení nejsme, protože v tuto chvíli z toho činnost nepokryjeme, ohrožuje to další sezonu. Teď to ale neřešíme, není na to čas a ani nálada, věnujeme se teď plně play-off, a nechceme si to kazit," uvedl Krásný. Podle něj se bude situací klub zabývat po skončení sezony. „Svoláme pak valnou hromadu a budeme řešit, co dál," dodal. V mládežnických družstvech žďárských hokejistů je organizováno kolem 160 dětí.

Basketbalový klub Žďár nad Sázavou podpořil mládežnický grantový program města částkou 559 300 korun. „Že bychom byli spokojení, to říci nemohu. Dostali jsme zhruba o osmdesát tisíc méně než vloni," komentovala to zástupkyně klubu Jana Svobodová. Nejvíce peněz z grantu vydají košíkáři na zaplacení rozhodčích a ubytování. „Největší výdaje máme na rozhodčí. Ubytování platíme zřejmě jako jediní ze žďárských klubů, většina ostatních jezdí na zápasy, kde nemusí přespávat do druhého dne. Jako jediní máme také dívčí družstva," řekla Svobodová.

Pomáhají rodiče

Kromě dotace od města si musí klub vystačit s členskými příspěvky. „Občas musíme také dokoupit nějaké vybavení, takže nám pak už třeba nezbudou peníze na autobus. S dopravou je to pak problematické, pomáhají nám rodiče, jak to jde," sdělila Jana Svobodová.

Sponzora klub nemá. „Budeme muset ještě intenzivněji nějakého hledat. Občas nám něco přispějí rodiče dětí, ale stálého sponzora nemáme," dodala Svobodová.

Podporu ve výši sedmdesát tisíc vítají například v Tanečním sdružení Smyk. Dotace klubu pomůže s přípravou na mistrovské soutěže. „Samozřejmě jsme za příspěvek rádi. Teď právě chystáme formaci, se kterou chceme jet na mistrovství republiky," řekla vedoucí tanečního sdružení Věra Mokříšová. Peníze z grantu pokryjí podle ní zhruba třicet procent celkového rozpočtu klubu. „Zbytek hradíme z členských příspěvků. Sponzora teď nemáme, nějaké jsme měli ti ale přispívali spíš na jednorázové akce, které jsme pořádali," dodala Věra Mokříšová.

Stovky tisíc z grantu získali fotbalisté FC Žďas, které město podpořilo částkou 590 900 korun, přes 400 tisíc dostaly dohromady oddíly TJ Žďár nad Sázavou, Hippos Žďár nad Sázavou obdržel 195 800 korun. Třem oddílům jednoty Orel připadlo celkem 104 900 korun, žďárský Sokol a Čochtan klub byly podpořeny shodně částkou 133 200 korun.

Zákaz hazardu

Celková částka rozdělená v grantu Sport 2015 je shodná s loňskou. „Loni jen bylo o padesát tisíc více na činnost, k přerozdělení došlo, protože více letošních žádostí bylo o podporu akcí a požadovaná částka na činnost se oproti loňsku snížila, takže těch padesát tisíc se převedlo pro akce," řekl místostarosta Josef Klement.

Po zákazu hazardu ve městě bude mít radnice nižší příjmy od provozovatelů loterijních her, radní ale neplánují snižovat dotace pro mladé sportovce. „Jde o celkovou daňovou výtěžnost města, příjmy z hazardu nebyly nikdy vázány pouze na sport. Grantové programy byly vyhlášeny v plné výši," řekl místostarosta Josef Klement.

„Licence se navíc ukončují postupně, takže je šance, že nějaké příjmy z provozování loterií ještě letos do rozpočtu přibudou. Pokud jde o granty týkajících se mládeže, když to jen trochu půjde, nepředpokládáme do budoucna snižování grantových příspěvků," doplnil starosta Zdeněk Navrátil.

U žádostí o granty sportovní komise posuzuje základní a specifická kritéria, k základním patří například soulad s vyhlášeným grantovým programem či připravenost a uskutečnitelnost projektu. Specifické podmínky zahrnují mimo jiné také návaznost na historické tradice, účast odchovanců oddílů ve vyšších soutěžích, ale i reálný a průhledný rozpočet nákladů a příjmů.

Ze čtvrt milionu na konkrétní sportovní akce dalo město například přes 57 tisíc na tři podniky SK AXIOM OrBiTt (Xtrail Vysočina, Žďárský triatlon, Pilman triatlon MČR), 23 300 korun na uspořádání 15. ročníku Žďárské ligy mistrů nebo 23 500 na taneční závody The Best Dance Cup 2015. Příspěvky na konkrétní podniky získalo od radnice celkem patnáct žadatelů.