„Už dlouho poskytujeme půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Následně jsme začali poskytovat dotace na fasády domů, a toto je další program – dotace zaměřená na omezení hlučnosti,“ vysvětlil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Žádosti o dotaci lze podávat už na začátku příštího roku. Žadateli mohou být vlastníci rodinných domů či bytových jednotek v Novém Městě na Moravě a v jeho místních částech, jejichž nemovitosti se nacházejí u zvláště frekventovaných komunikací. Minimální výše prostředků poskytnutých na jeden projekt je patnáct tisíc korun, maximálně může žadatel získat 160 tisíc korun. Sami žadatelé se ovšem musí na financování protihlukových opatření spolupodílet. Minimální podíl příjemce dotace je stanoven na dvacet procent celkových nákladů.

„Když jsme to schvalovali, padl na zastupitelstvu i návrh, že by se dotace mohla v budoucnu týkat nejenom objektů podél silnic, ale také v sousedství průmyslových objektů,“ sdělil Michal Šmarda.

Kromě nové dotace se v programu Fondu rozvoje bydlení objevila i další novinka. „Zkoušíme víceleté financování. To znamená, že i když žadatelům bude dotace přiznána letos, mohou svůj záměr realizovat v průběhu příštích dvou let,“ vysvětlil novoměstský starosta.