Přichystána je jak posypová sůl, inertní materiál včetně strojní techniky, tak lidská síla. Podle Zvěřinové mají najmuté veřejně prospěšné pracovníky, jejichž úkolem bude postarat se o schůdnost v okolí autobusových zastávek či přechodů pro chodce v centru okresního města. Připustila možnost, že při úklidu vypomůže i nějaká firma. „A to konkrétně v případě chodníků, kde není možné sněhovou nadílku odstranit mechanicky," řekla starostka.

Oproti rokům předchozím ovšem přibude míst, kde bude muset město zajistit zimní údržbu, například půjde o most na Klafar včetně chodníků na něm. Tato nová komunikace za 81,6 milionu korun včetně DPH spojující obytný soubor Klafar II s Dolní ulicí totiž poslouží motoristům ještě do konce tohoto kalendářního roku. Dále se změní lokality, kde se dříve nesolilo a letos bude. Jednou takovou je ulice Palachova.

„Byli jsme ze strany obyvatel upozorněni na to, abychom solili méně a v částech, kde to není nutné, sníh spíše odhrnovali. V ulici Palachova to jinak nelze. V zimě se tam na silnici tvoří koleje, které způsobují motoristům problémy," uvedla Dagmar Zvěřinová.

Společenská poptávka po odklízení sněhu je dle radnice vždycky vyšší, než jsou možnosti města. „Lidé by si měli uvědomit, že zimní údržba není odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, ale pouze zmírňování závad," upozornil místostarosta Jaromír Brychta. Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku, přičemž lhůty pro zmírňování závad jsou odstupňovány dle důležitosti. První zóna, hlavní průtahy Žďárem, by měla být ošetřena do 4 hodin, druhá do 10 hodin a třetí pak po ošetření první a druhé zóny, nejpozději však do 24 hodin.

Hlavním prostorem pro odkládání sváženého sněhu bude nově ulice Jihlavská, ve směru k silu. Plocha za Tokozem byla zrušena, protože se tam provádějí terénní práce v souvislosti s výstavbou sportovně-rekreačního areálu u Pilské nádrže. „Totéž platí o zázemí před zdravotní školou, kde je parkoviště," informoval Brychta.