Čtěte také: Žďársi chce půjčit třicet milionů na chodníky

Například ve Velkém Meziříčí si v souvislosti s projektem, který počítá s přestavbou čistírny odpadních vod a také s odkanalizováním místní části Mostiště v ceně za více než 400 milionů korun, vzali od banky úvěr ve výši zhruba padesát milionů korun.

„V loňském roce byla podepsána úvěrová smlouva na financování povinného podílu pro Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko na Projekt Dyje II. – Čistička odpadních vod Velké Meziříčí a kanalizační sběrače Mostiště. Úvěr v poskytnuté výši 53 171 000 korun se doposud nečerpal. První platba se uskuteční v tomto měsíci,“ uvedla vedoucí finančního odboru Městského úřadu Velké Meziříčí Pavla Pólová.

Jak sdělila dále, město má aktuálně nesplacené tři úvěry v celkové výši nesplacené jistiny 3,1 milionu korun, přičemž dva z nich byly čerpány jako hypoteční úvěr na financování stavby bytových domů v letech 2002-2003, třetí, investiční, na pokrytí podílu města k dotaci na výstavbu místní přístupové komunikace v rámci programu Phare. „Město má vzhledem k výši svého rozpočtu minimální zadluženost a vysoký rating,“ dodala Pólová.

V Bystřici nad Pernštejnem mají dva dlouhodobé úvěry, peníze byly použity na opravy bytových domů. Jejich splatnost je v roce 2015 a zůstatek úvěru činí cirka 15 milionů korun. „V roce 2010 jsme si vzali krátkodobý úvěr ve výši 17 milionů korun na výstavbu kompostárny, takzvaných Bystřických zastavení a na zateplení základní školy. Splatnost má letos, jakmile obdržíme očekávané dotace,“ informovala vedoucí odboru financí a obecního živnostenského úřadu bystřické radnice Jana Jurošová.

O přijetí úvěru ve výši 2,7 milionu korun v současné době uvažují ve Velkém Bíteši, konkrétně na výkupy pozemků. Naopak žádný úvěr z loňského roku neměli, a ani momentálně nemají v Novém Městě na Moravě.

„Schválený rozpočet města na rok 2011 s přijetím úvěru nepočítá a finanční krytí plánovaných investičních akcí je zajištěno z vlastních finančních zdrojů města, účelovou dotací ze státního rozpočtu nebo dotací z fondů Evropské unie,“ Věra Strašilová z finančního odboru města.