V jeho rámci se v radnici uskuteční například procesní a projektový audit, přepracuje se strategický plán a zaměstnanci absolvují specializaovaná školení.„Výsledkem by mělo být zjištění, jak lépe řídit takovou organizaci,“ vysvětlila manažerka projektu Zuzana Villertová z odboru výstavby a regionálního rozvoje.

Součástí projektu je také dotazníkové šetření. První materiál byl určen pro všechny zaměstnance, druhý už vyplňovali pouze vedoucí odborů a jejich zástupci.„Určitě se dotazníky vypisovaly lépe odborům, kde je dvacet zaměstnanců, než odborům, kde jsou dva. I když to bylo samozřejmě anonymní,“ sdělil místostarosta Josef Komínek s vysvětlením, že pracovníci z větších odborů se mnohem více rozepsali.

Hodnotili vztahy

Na stupnici jedna až pět například pracovníci úřadu hodnotili vztahy s nadřízenými, komunikaci mezi jednotlivými odbory či komunikaci s řadovými zaměstnanci.„Jde prostě o zmapování názorů nás zaměstnanců na prostředí, kde pracujeme,“ poznamenala manažerka projektu Zuzana Villertová.
Projekt byl zahájen v říjnu minulého roku, skončit by měl v červenci roku 2013.

Výdaje se vyšplhají na sedm milionů a osm set tisíc korun. Příspěvek z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu činí pětaosmdesáti procent, tedy šest milionů a šest set tisíc korun. Zbývajících patnáct procent zaplatí město ze své pokladny.

LUCIE KUČEROVÁ