„Oddíl junáků se spojil se sdružením Duha alternativní zóna a dohodly se, že zrekonstruované prostory budou sloužit oběma organizacím. Bývalou vodárnu chtějí rozvíjet jako centrum neformálního vzdělávání," informoval starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.

V současné době žďárská radnice, která je majitelem objektu bývalé vodárny v ulici 1. máje, začne s přípravou projektu jeho stavební obnovy. „Rádi bychom při tom usilovali o prostředky z evropských fondů, aby budova mohla být opravena a posloužila jako vhodné zázemí oběma organizacím, které se věnují trávení volného času dětí a mládeže," poznamenal starosta s tím, že projekt by mohl být připraven ještě letos. „Následně prověříme dotační možnosti, podmínky a pravidla operačních programů, které by se k tomuto účelu daly využít. Zatím si ale netroufám říct, kdy by mohlo dojít k realizaci přestavby. Pokud by se to podařilo do roku 2018, myslím, že by to byl velký úspěch," sdělil Navrátil.

Přístav vodních skautů a skautek Racek Žďár nad Sázavou je součástí organizace Junák český skaut. Coby vodní skauti se jeho členové scházejí v těsné blízkosti řeky Sázavy. Objekt mají v dlouhodobém pronájmu od roku 2000. Rekonstrukcí budovy by získali více místa pro svoji činnost.

„Přestavbou by se zvětšila podlahová plocha a centrum by mohly využívat obě skupiny, ostatně s Duhou AZ máme podobný program. Vznikly by nejenom klubovny, ale i učebny a také dílničky, sál a třeba i nějaké zázemí pro akce, které město pořádá ve Farských humnech, a podobně," nastínil kapitán Přístavu vodních skautů Racek Žďár nad Sázavou Petr Bednář.