Radní nyní vyzývají rovněž obyvatele Žďáru, aby se podělili o své připomínky, nápady a návrhy na zlepšení MHD. Radnice pro jejich zasílání na úřad zřídila novou e-mailovou adresu mhd@zdarns.cz. „Kdo nepoužívá e-mail, může svoje náměty přinést v obálce označené MHD do recepce městského úřadu," doplnila Nikola Adlerová, mluvčí žďárské radnice.

Návrhy na zlepšení

Podle slov starosty se nemusejí Žďárané obávat, že radnice MHD úplně přeorganizuje. „Nejde nám o nějakou zásadní změnu z hlediska vedení linek, ale chceme hledat cesty k tomu, aby doprava byla efektivnější, obsloužila větší území a při tom aby nás to nevyšlo dráž," řekl Navrátil.

Radnice už například má požadavky z městských částí, aby tam hlavně před a po školním vyučování MHD zajížděla. Autobusové linky nyní nevedou ani do čtvrti Klafar, která se stále rozvíjí. „Já bych zas třeba uvítala, kdyby autobus od hřbitova na Zelené hoře jezdil část dne v kratších intervalech," řekla Ludmila Sochorová ze Žďáru.

Pracovní skupina bude řešit také možnost celkového zjednodušení systému MHD, způsob označení linek či napojení žďárské MHD na ostatní typy dopravy, hlavně železniční spoje. Členy pracovní skupiny jsou zástupci městských odborů dopravy a komunálních služeb, společnosti Zdar, která MHD ve Žďáře provozuje, a také Pavel Drdla, odborník na dopravu z pardubické univerzity, jenž se dopravní problematice ve Žďáře věnuje dlouhodobě, a radní Radek Zlesák a Martin Mrkos.

Konečný termín pro zasílání připomínek k MHD a závěry pracovní skupiny zatím není určen. „Chceme v první fázi hlavně udělat analýzu," řekl Navrátil. „Podle ní zjistíme, jak rychle budou případná opatření, jež navrhne skupina, proveditelná, a zda by tedy už od roku 2016, se změnou jízdního řádu, mohla doprava už fungovat jinak," dodal.