„Chtěli bychom také trochu regulovat, jak restaurace bude uvnitř vypadat. Vzhledem ke svému umístění ve Staré radnici bychom byli rádi, aby tomu i nadále odpovídala svým významem. A aby byla skutečně žďárská. Tomu by mohlo přispět například také zapůjčení některých exponátů spojených s městem z muzea," konstatoval starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.

Zařizování interiéru restaurace, kde se počítá s kompletní nabídkou teplých jídel, nejlépe tradičních českých specialit, však bude předcházet nalezení nového zájemce, což se žďárské radnici nedaří už více než dva roky. Radniční restaurace je mimo provoz od poloviny ledna roku 2015.

Aktuálně město vyhlásilo změnu v záměru pronájmu restauračního zařízení, které nyní nedisponuje vybavenou kuchyní, neboť původně bylo předpokládáno, že si ji nový nájemce bude chtít vybavit přesně podle svých potřeb. „Nově nabízíme v prvním roce do vybavení restaurační kuchyně vložit 600 tisíc korun, protože právě nezařízená kuchyně u zájemců, kteří se zatím objevili, představovala problém. Rovněž novému nájemci restaurace chceme první tři měsíce po uzavření smlouvy slevit padesát procent ze sjednaného nájmu," uvedl starosta.

Nájem není pevně stanoven, zájemce má ve své přihlášce uvést jak výši nájmu, který by byl ochoten akceptovat, tak i svůj podnikatelský záměr. Uzávěrka přihlášek je 18. dubna.

Ždárská radnice se nevyužitou Radniční restauraci už v loňském roce pokoušela pronajmout i sezonně, alespoň na léto, aby byla v provozu dříve oblíbená letní zahrádka před Starou radnicí. Při tomto krátkodobém pronájmu město po zájemcích o provozování zařízení nepožadovalo zajištění teplé kuchyně. Ani o tento způsob pronájmu Radniční restaurace však nikdo neprojevil zájem.