Pracovníci žďárského regionálního muzea vybírali z několika návrhů úprav prostoru nad studnou. Schválení koneč-ného výběru pak bylo na radních. „Nebylo to jednoduché, do nejužšího výběru se nejprve dostaly dva návrhy, a ten finální jsme radě města doporučili k přijetí po složitém rozhodování," uvedl Miloslav Lopaur, historik Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou.

Náměstí Republiky má za sebou přestavby v moderním pojetí, ale zároveň se tam zachovaly i některé historické objekty. Hodnocením muzejníků tak prošly do finále dvě možnosti úprav studny jedna v moderním duchu a jedna historizující.

Modernější vyznění měl návrh výtvarníka Jiřího Plieštika prostor nad studnou v něm obklopovala asi dvoumetrová mříž, tvarovaná do jakési fontány. Historikům se líbila rovněž jednoduchá historizující mříž uměleckého kováře Jana Schwarze, položená na takzvané ohlubni kamenné obrubě. Po nesnadném vybírání však nakonec pracovníci muzea doporučili městské radě schválit Plieštikův návrh.

Radní, kteří v pondělí nad variantami úprav studny vedli dlouhou diskusi, ale návrh historiků nepřijali. „Nakonec jsme upřednostnili historický prvek studny, tedy řešení s kamennou obrubou, na kterou bude položena historizující mříž," informovala starostka Dagmar Zvěřinová.

Vyhrál Schwarz

Návrh uměleckého kováře Jana Schwarze podle historiků představuje historickou a autentickou vizi podoby studny. „Studna je stará, ani nevíme, zda byla veřejná, nebo soukromá. Schwarzův návrh řešení si takzvaně na nic nehraje, kolem studny má kamennou obrubu a na ní jen ležatou mříž, dělanou v podobě, v jaké bývaly v 17. nebo v 18. století," popsal jednodušší možnost zakrytí studny Miloslav Lopaur.

Ohlubeň, na kterou se mříž položí, bude vysoká kolem sedmdesáti centimetrů. Vnitřek studny bude celodenně osvětlený, aby bylo vidět hloub- ku studny a skladbu kamenů, z nichž je postavená. Okolí prostor budou nenásilně dotvářet i stromy, jež v místě rostou, a také lavičky a mozaika v dlažbě. Upravený prostor zabere plochu asi 10 krát 5,5 metru.

„Ztvárnění okolí studny jsme nechali posoudit také institutem pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, aby prostor splňoval i normy pro pohyb zdravotně postižených a handicapovaných," doplnil místostarosta Ladislav Bárta.Náklady na úpravy studny a okolí nepřesáhnou 401 tisíc korun, jež na práce žďárská radnice vyčlenila.

Se studnou pojatou tak, jak ji navrhl Jan Schwarz pro Žďár, se setkáváme na hradech i ve městech. Volba tohoto řešení podle historiků zároveň eliminuje diskusi o uměleckém ztvárnění podoby studny, jejíž výběr je vždy subjektivní.

Autor budoucího ztvárnění žďárské středověké studny, v regionu známý umělecký kovář Jan Schwarz, ve Žďáře restauroval například starou mříž kostelíka Nejsvětější Trojice. Ta je nyní instalována u Moučkova domu.