Této variantě proměny nevyhovujícího zázemí dali radní zelenou začátkem tohoto týdne. Jak uvedla starostka Dagmar Zvěřinová, jednalo by se o školní sportoviště sloužící výhradně k výuce žáků v rámci tělesné výchovy a zmiňované vzdělávací zařízení by se o něj staralo.

„Celkové náklady činí devět milionů korun včetně DPH. Ve studii je zakreslena i část pozemku v zadní části areálu, která je nyní vedena jako rezerva. V budoucnosti ji bude možno využít na něco ve spojitosti se sportováním. Nápad v podobě parkovacích míst jsme odmítli," vyjádřila se Zvěřinová.

K rekonstrukci je navržen ovál, nově v tartanu, přičemž jeho vnitřní plocha bude částečně travnatá a využívaná pro hod kriketovým míčkem či granátem a na baseball. Má tam být doskočiště pro skok daleký, sektor pro vrh koulí a jedno víceúčelové hřiště pro vybíjenou, volejbal, nohejbal, basketbal a další míčové hry.

„Do areálu chodí na výuku tělesné výchovy 750 žáků, do studie jsme tedy zakomponovali ty disciplíny, které vyplývají z požadavků školního vzdělávacího plánu. Jedno víceúčelové hřiště oproti původně pěti navrženým by mohlo být dostačující," podotkl druhý místostarosta Ladislav Bárta.

Kdy se začne s rekonstrukcí, není v současné době jasné. Radnice chce získat na stavební práce dotaci či jiné zdroje financování. „Že se začne budovat hned z peněz města, to rozhodně ne. Může trvat rok až tři, než se najde vhodný dotační titul," upozornil Bárta.

Nadcházející kalendářní rok tedy bude ve spojitosti s novým hřištěm za základní školou v duchu technické přípravy projektování, posuzování a získání povolení. Podle slov Zvěřinové není vyloučeno, že v průběhu posuzování ještě nedojde k drobným změnám ve studii. Do té doby musí škola a její pracovníci zajistit základní údržbu, a to tak, že hřiště bude způsobilé k vyučování školáků.