Z variant křižovatky se světelným signalizačním zařízením a okružní město preferovalo právě tu okružní – velkou. „Jak Ředitelství silnic a dálnic, tak policie nás tlačili do velké okružní křižovatky s průměrem dvacet osm metrů. Úprava by ovšem dopravu výrazně přiblížila k rohovým bytovým domům. Vzhledem k tomu, že se k nám na radnici dostaly nesouhlasné reakce od lidí bydlících v oněch domech. Tak jsme se opětovně začali zabývat možností vystavět v lokalitě miniokružní křižovatku," vysvětlil důvod změny druhý místostarosta Ladislav Bárta.

Konkrétně by se jednalo o malou okružní křižovatku se středním – pro těžká vozidla, pojížděným středovým ostrůvkem v průměru mezi 13 až 14 metry. Ta by se do prostoru vešla.

„Supermalý kruhový objezd nám už v minulosti policisté zamítli kvůli průjezdu nákladních aut," připomněl ale první žďárský místostarosta Jaromír Brychta.

Radnice chce podniknout podle vyjádření Bárty všechny kroky k tomu, aby alternativa v podobě malé okružní křižovatky přece jen nakonec byla schválena a doporučila pracovníkům městského úřadu, aby materiál dopracovali.

Jako nejméně výhodná z důvodu záboru parkovacích míst kvůli nutnosti vybudovat odbočovací pruh ze směru od města k sídlišti Klafar se v této chvíli jeví světelná křižovatka.