Město na provedení prací získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí. Rada města návrh projednala a doporučila ho zastupitelům přijmout. Zda město opravy doplatí ze svého však musejí rozhodnout zastupitelé při svém zasedání 5. června. Dotace činí téměř padesát procent uznatelných nákladů.

Rozhodnutí, jestli se vrhnout do nákladného projektu s dlouhodobou návratností, předcházela v radě složitá diskuse. „Umělecká škola potřebuje opravy fasády nutně. Problémy tam máme už dlouho. Střechou zatéká, promáčejí se a promrzají stěny, hlavně na severní straně, objevuje se plíseň. My s tím ale nic nezmůžeme. I když se snažíme, potíže jsou stále horší a svými prostředky už se s nimi nejsme schopni vypořádat. Proto jsme rádi, že zateplení rada doporučila, a doufáme, že ho schválí také zastupitelstvo," řekla Dana Foralová, ředitelka ZUŠ Františka Drdly.

Co s Moravou?

„O umělecké škole nikdo nepochyboval, je to škola a s ohledem na svůj charakter si to toto zařízení zaslouží. Objekt je neustále naplněný. Školu navštěvuje v rámci své hudební výchovy a dalších mimoškolních aktivit přes sedm set dětí," uvedl místostarosta Ladislav Bárta. „Tato investice se nám rozhodně neztratí. Zateplení je velmi nutně potřeba, a také to nestojí tolik," dodal Bárta. Budova školy je menší než hotelový dům Morava, její oprava tedy bude méně nákladná než úpravy hotelového domu.

„Náklady jsou zatím odhadnuté na sedmadvacet milionů korun za obě stavby dohromady. Předpokládáme však, že pokud se do těchto prací pustíme, sníží cenu veřejná soutěž. Zatím se nám u podobných akcí podařilo vysoutěžit nižší cenu vždy," uvedl pro Deník místostarosta Žďáru Jaromír Brychta.

Debata radních kolem zateplení Hotelového domu byla složitější. Objekt není po celý rok hosty stoprocentně naplněný, a radní se v budoucnu budou muset zabývat dalšími možnostmi jeho využití. Úředníci z odboru rozvoje a územního plánování už je začali prověřovat. Rada se ale nakonec i v tomto případě rozhodla peníze investovat.

„Věřím, že se neztratí ani investice do Moravy, rekonstrukce pláště se musí řešit tak jako tak," řekl ještě Bárta. Jak dodala starostka Dagmar Zvěřinová, budova je v majetku města a město s ní něco musí udělat a tedy do střechy, oken a fasády investovat.

„Že bychom ji nějak výhodně prodali v současné době, to nepadá v úvahu, a i kdyby se v budoucnu začala zčásti využívat také pro jiné účely než jako hotel, změna pláště na to nebude mít vliv," poznamenala Zvěřinová.

Rada má v plánu práce platit odkupem pohledávek ze smlouvy o dílo na základě postoupení pohledávek mezi bankou a dodavatelem. „Jednodušeji řečeno jde o to, že banka bude za nás podíl na té stavbě dodavateli financovat, a my budeme splácet bance. Peníze z dotace pak dostane také přímo banka," vysvětlil místostarosta Brychta.

Takový způsob financování podle něj nezvýší celkové dluhové zatížení města. Zastupitelstvo Žďáru se však může přiklonit také k jiné variantě, k posouzení budou připravené různé možnosti financování.