Garanční fond v současné době registruje přibližně devět tisíc žalob

Podle generálního ředitele Garančního fondu obchodníků s cennými papíry Jiřího Korba čeká fond na schválení dotace, po jejímž obdržení budou moci být během několika málo týdnů vyplaceny všechny oprávněné nároky bývalých klientů KTP Quantum. Promlčecí lhůta má podle Korby vypršet až v červnu. Na Žďársku na odškodnění čekají stovky lidí.

Kdy vyprší promlčecí lhůta?

Promlčecí lhůta pro klienty KTP Quantum končí 22. června 2008. Nicméně je pravdou (což si lze ověřit na ministerstvu financí), že potřebám fondu, a tím i klientů dříve státní orgány vždy vycházely vstříc a nikdy k promlčení nedošlo, neboť se vždy našel způsob, jak náhrady vyplatit před promlčením.

Dočkají se klienti odškodnění?

Garanční fond čeká na schválení novely Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Novela zákona již byla schválena poslaneckou sněmovnou a nyní ji projednává Senát, posledním krokem bude podpis prezidenta. Zatím tento proces probíhá bez problémů. Zjednodušeně řečeno, fond čeká na schválení dotace ve výši 1,3 miliardy korun. Podle zástupců ministerstva financí by měly být potřebné prostředky uvolněny ihned po účinnosti novely zákona a následně ministerstvo požádá vládu o výplatu. Jakmile GF obdrží nové prostředky, může během několika málo týdnů vyplatit všechny oprávněné nároky.

Kolika lidem dluží GF v tuto chvíli peníze a o jakou sumu se jedná?

Oprávněných klientů KTP Quantum je přibližně osmnáct tisíc, vyplatili jsme už přibližně šest set šedesát milionů. Stále však narůstá počet žalob a úroky z prodlení, takže celková částka se zvyšuje o více než sto milionů korun ročně a částku, kterou zbývá vyplatit, v tuto chvíli proto nemůžeme specifikovat. Stát bude muset z rozpočtu, tedy z vašich i našich daní, uhradit i náklady řízení všech prohraných žalob, a tím se náklady na vyrovnání také výrazně zvýší. Proto všichni zúčastnění mají zájem, aby se tak stalo co nejdříve, to znamená co nejlevněji.

Dočkají se odškodnění všichni, nebo pouze ti, co podají u pražského soudu žalobu?

Pokud bude přijata novela Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a následně ministerstvo financí uvolní potřebné finanční prostředky, budou v řádu několika týdnů odškodněni všichni oprávnění klienti zkrachovalých obchodníků s cennými papíry bez ohledu na to, zda podali žalobu. Vyplývá to jak ze zákona, tak i ze závazné směrnice Evropské unie 97/9EU, která má vyšší právní sílu než náš zákon a stanoví pro český stát povinnost zabezpečit, aby byl Garanční fond funkční.

Kolik lidí už žalobu podalo a kolik se náhrady už dočkalo?

Garanční fond v současné době registruje přibližně devět tisíc žalob klientů zkrachovalého fondu KTP Quantum. Pokud jde o náhrady, ty již proběhly ve dvou velkých vlnách a klienti KTP obdrží vždy takovou částku ze svých oprávněných nároků, jakou může fond v dané vlně uvolnit.

 

Čtěte také:

KTP Quantum? Pozor na lhůty promlčení