Pokud jste se s Vodomilem dosud nesetkali, pak vězte, že se jedná o ochránce a milovníka přírody, jehož podoba vznikla před lety na dětské výtvarné soutěži a stala se symbolem turistické sezony Bystřicka.

Stylově oblečený bystřický místostarosta Josef Vojta odstartoval skupinu mladých cyklistů do nové sezony a potom už se vše točilo kolem zrekonstruované radnice.

Její výstavba začala v patnáctém století, po dokončení několikrát vyhořela. Poslední velkou přestavbu bývalé radnice, nyní muzea, provedli bystřičtí v roce 1808, před dvěma sty lety. V té době byla Bystřice bohaté město a při rekonstrukci byla spojena radnice a obecní dům v jeden celek.

Současná rekonstrukce vytvořila z budovy multifunkční zařízení, kde krom muzejních expozic a informačního centra, vznikly důstojné prostory pro pořádání výstav, komorních koncertů autorských čtení a dalších kulturních aktivit.

Při pracích na objektu nechyběla překvapení, za největší lze považovat nález vzácných fresek, pod letitými nánosy barev, v jedné z místností. Restaurátoři odkryli na několika místech pouze fragmenty fresek, ofotografovali je tak aby měli k dispozici celý vzor. Poté zhotovili šablony a na původní zakonzervovanou malbu, nanesli velmi náročnou technikou, s použitím šablon, přesnou repliku staré výzdoby.

Až si ji přijdete prohlédnout, vzpomeňte, že kolik mají fresky barev, tolik šablon museli restaurátoři vyrobit a použít. Vzácný nález a jeho zachování příštím generacím prodražil cenu asi o půl milionu korun a navýšil objem prací. Přesto se podařilo stihnout datum slavnostního otevření.

Neméně zajímavé jsou sklepní prostory a to nejenom pro zajímavou expozici nálezů z Bystřicka. V podzemí je vidět základy, kde hrubě otesaná skála, plynule přechází do kamenných zdí muzea, podobně, jako je tomu na některých hradech.

Pavel Faus