„Nejsem věřící, ale na půlnoční mši chodíme s přítelem pravidelně. U nás to jednoduše už patří ke Štědrému dni. O Vánocích je v kostele úžasná atmosféra. Stejně to vnímá řada mých známých , a asi to tak pociťuje i spousta dalších lidí, protože je v kostele každoročně plno," tvrdí Veronika Hájková ze Žďáru nad Sázavou.

Chrámy Páně budou v tento den otevřeny od časného rána, odpoledne se konají většinou mše pro rodiče s ratolestmi. „Na Štědrý den v 16 hodin bývá mše pro rodiče s malými dětmi, nebo alespoň s jedním z nich, aby ten druhý dospělý mohl doma v klidu připravit stromeček s dárky," přiblížil program bohoslužeb bystřický farář Karel Rozehnal. V bystřickém kostele svatého Vavřince bude půlnoční mši sloužit ve 23 hodin.

Bohoslužby obohatí vystoupení chrámových sborů, jako například tu půlnoční ve farním kostele svatého Prokopa nedaleko žďárského náměstí. Prostorami svatostánku zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání chrámového sboru svatého Prokopa a orchestru učitelů Základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře. Ti rovněž zapějí společně s chrámovým sborem Fons známou Pavlicovu Missa Brevis v bazilice minor v zámku, kde mše začíná v 21 hodin.

A proč je půlnoční mše svatá 24. prosince nejnavštěvovanější mší během roku? Podle faráře Vladimíra Vojtěcha Záleského z farnosti Nanebevzetí Panny Marie je vánoční příběh, tak jak jej popisuje především evangelista Lukáš velmi srozumitelný a všichni se v něm mohou nalézt. „Myslím si, že i ten, kdo zatím zůstává jenom u tohoto příběhu s anděly, pastýři a mudrci z Východu, v něm nalezne kousek ztraceného ráje, pohlazení z nebe a občerstvení duše," myslí si páter Záleský. Promluvu tvoří několik hodin.

Největší svátky slaví křesťané již v předvečer dne. Tento zvyk vychází ze židovské praxe, protože den začínal s východem první večerní hvězdy. Štědrý den patří ještě adventu; večerní liturgií však vstupujeme do vánočního času. Půlnoční mše svatá je tedy vigilie slavnosti Narození Páně.