„Do kostela běžně nechodíme, ani nejsme věřící. Ale půlnoční si ujít nikdy nenecháme, je tam krásná atmosféra, zazpíváme si koledy, děti se těší na betlém a výzdobu. Když byly malé, tak jsme chodili v podvečer, teď už ale všichni vyrážíme opravdu na půlnoční,“ nechala se slyšet Iveta Bednářová ze Žďáru nad Sázavou.

Ve žďárském kostele svatého Prokopa je hojně navštěvovaná mše začínající v šestnáct hodin. „Ta bývá doslova narvaná. Velmi atraktivní je čas od devíti hodin večer, kdy se koná mše v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a chodí na ni rovněž hodně lidí,“ popsal farář Blažej Hejtmánek ze svatoprokopské farnosti. Tam je sloužena i půlnoční mše, která sice není až tak hojně navštěvovaná jak dvě předchozí, ale i tak bývá kostel plný lidí. Letos přítomným navíc zazpívá chrámový sbor svatého Prokopa společně s orchestrem učitelů základní umělecké školy.

Rovněž v Bystřici nad Pernštejnem míří nejvíce lidí na mši, která v tamním svatostánku svatého Vavřince začíná čtyři hodiny po poledni. „Na tu chodí především rodiny s menšími dětmi. Pro rodiče je to výhodné - zatímco jsou děti s někým na mši, mohou v tu dobu nazdobit stromeček nebo přichystat dárky. Navíc se jedná o poměrně krátkou mši, kterou děti v pohodě zvládnou,“ konstatoval farář Karel Rozehnal. Další mše se podle jeho slov koná od devíti hodin v Lísku a poslední pak hodinu před půlnocí opět v Bystřici.

V Novém Městě na Moravě si lidé mohou navodit vánoční atmosféru od čtyř hodin odpoledne v kostele svaté Kunhuty. Příjemným zpestřením Štědrého dne je bezpochyby i tradiční dětská vánoční hra, která bude k vidění od půl čtvrté v novoměstském evangelickém kostele. Letošní představení s názvem Bohudíky, všechno je jinak! sehrají především děti, ale i někteří dospělí dobrovolní herci převážně z řad evangelických farníků. „Na dětskou vánoční hru chodíme pravidelně, je to už taková naše rodinná tradice. Pobaví se tam dospělí i děti a aspoň jim člověk příjemným způsobem ukrátí čas čekání na Ježíška,“ prozradila se smíchem Kateřina Nedělková z Nového Města na Moravě.

Vratislavovo náměstí láká na ryze vánoční aktivity.
OBRAZEM: Lidé si mohou koupit rybu i zazvonit pro štěstí

Půlnoční mše jsou hojně navštěvované také v menších obcích v regionu. „Přicházejí na ně i lidé, kteří jinak do kostela pravidelně nechodí,“ podotkl Vít Fatěna, farář z Bobrové na Novoměstku. Toho o Štědrém dni čekají bohoslužby nejen v Bobrové od půl jedenácté večer, ale i ve Strážku od devatenácti hodin a v Moravci od devíti hodin večer.