„Chytáme ptáky do nárazových sítí. Podařilo se nám už odchytit pěnici černohlavou, pěnici slavíkovou, budníčky větší, rákosníky zpěvné, bramborníčky hnědé a další," vysvětlila ornitoložka Jana Kristianová.

Cílem těchto odchytů je nejen pravidelný monitoring, které druhy v určité lokalitě hnízdí, ale také nezbytné kroužkování. „Všichni ptáci dostanou kroužky z hliníku, na kterých jsou číselné kódy. Pomocí nich zjistíme, jestli tady jednotliví jedinci hnízdí každoročně, jestli se vrací, kolik mají let a podobně," prozradila Jana Kristianová.

Ptáky okroužkované na Rychtářkách, se občas podaří odchytit jiným ornitologům během jejich tahu na zimoviště. A naopak. „Vloni se nám zase podařilo odchytit strnada rákosního s italským kroužkem. Byl kroužkovaný před rokem," potvrdila ornitoložka.

Rychtářky si ornitologové pro odchyt nevybrali náhodou, tato lokalita je pro ně neobyčejně zajímavá hlavně díky meandrům řeky Svratky a podmáčeným loukám. „Ptáci tam mají klid na hnízdění, nikdo je neruší. Proto je tam tolik druhů a tolik jedinců. Takže je to opravdu ideální místo," vyjádřila se ornitoložka.

Odchyty ptáků probíhají v měsících květnu, červnu a červenci. V této době je možné na Rychtářkách ornitology poměrně často zastihnout. „Čas nám velmi rychle protéká mezi prsty, brzy se dostaví léto a pak už se tažní ptáci chystají k odletu. Takže se teď snažíme organizovat odchyty co nejčastěji," vyjádřil se mluvčí chráněné krajinné oblasti Jaromír Čejka. „Když někdo půjde okolo, rádi mu samozřejmě všechno ukážeme," dodala ornitoložka.