Akce byla organizačně zajištěna MS Pavlínov a po administrativní stránce sekretariátem OMS Žďár nad Sázavou. Během zkoušek nebyl podán žádný protest, po celou dobu bylo dbáno na dodržování mysliveckých tradic a zvyků.

Při zkouškách posuzovali rozhodčí z OMS Žďár nad Sázavou Ondřej Mokrý a Soňa Dufková, vrchním rozhodčím byl Jan Kesner.

STANISLAV CÍSAŘ