Tam má být během dvou týdnů instalován i takzvaný antivandal. „Jedná se o kovový rám s upevněnými visícími
kládami, do nichž budou moci agresivní jedinci uhodit a vybít si vztek,“ popsal místostarosta Bystřice Josef Vojta.

Bystřičtí předpokládají, že lidé pak nebudou ničit vybavení dalších zastavení. Sto osmdesát centimetrů vysoké monstrum s palicí na řetězu má být umístěno ještě na dalších dvou místech. „Další bude v lokalitě Rácová a pak v parku u odbočky k Bratrušínu,“ dodal místostarosta.

Evropská dotace na první etapu Bystřických zastavení činí 3,7 milionů korun. Stezky kolem města vybavené informačními tabulemi, odpočinkovými místy i minisportovišti mají v budoucnu volně navazovat na Vodohospodářskou naučnou stezku na pravém břehu Vírské přehrady. Také tam by mělo dojít k drobným stavebním změnám.

„S „pravobřežkou“ se bohužel problémy táhnou už léta. Práce v rámci Bystřických zastavení tam ještě nezačaly, protože zástupci Povodí Moravy se odvolali proti souhlasu s úpravami, který vydal náš odbor životního prostředí, ke krajskému úřadu,“ informoval bystřický starosta Karel Pačiska.

„Ten odvolání zamítl a následně jsme se domluvili na vzniku pracovní skupiny, která věc znovu projedná,“ upřesnil.Pracovní skupina bude složena ze zástupců všech zainteresovaných stran, tedy nejenom Bystřice a Povodí Moravy, ale i Lesního společenství Karasín a obcí Vír a Dalečín. „První společná schůzka se uskuteční začátkem září,“ dodal starosta.

Konkrétně by na stezce mělo být umístěno devět dřevěných laviček, tři lavičky se stolky, šest košů na odpadky. Upraveny mají být dva prameny, instalovány dvě kladiny, potok Brodek přemostí kláda a bude doplněn infopanel na chatce u Janovického potoka. „Instalace navrhovaného zařízení nemůže ohrozit ochranu vodárenské nádrže,“ uvedl vedoucí bystřického odboru životního prostředí František Klimeš.