„Představujeme si to tak, že bude přítomen i architekt, aby mohl zodpovědět dotazy. Pozvat ale chceme i další hosty, třeba provozovatele kin, která podobnou situací, jakou prochází žďárské kino dnes, prošla také, mají tedy s tím zkušenost," řekl starosta Zdeněk Navrátil. Jak dodal, chce pozvat i muzejníky. Ti mohou do debaty přispět zajímavým vhledem do padesátileté historie kina jak vzniklo a jak přes půl století fungovalo. „Účastníci setkání vyslech-nou přednášku i komentář ke studii přestavby interiéru," řekl starosta.

Diskusi bude řídit moderátor, starostové plánují zachytit všechny postřehy diskutujících. „Budeme se snažit zohlednit je v dalším postupu rekonstrukce biografu," dodal Zdeněk Navrátil.

Celková rekonstrukce kina Vysočina tak, jak ji studie projektantů navrhuje, by město přišla na třiadvacet milionů korun. „To je velká částka. Během příštího roku budeme hledat zdroje a uvažovat o dotačních možnostech," poznamenal starosta Navrátil. Jak sdělil dále, rekonstrukci není nutné provést naráz, lze ji rozdělit i na několik etap.

„Pokud by se ovšem na ni podařilo sehnat vhodnou dotaci, asi bychom se pustili do všeho najednou," dodal Navrátil. Podle něj by se s přestavbou kina mohlo začít v letech 2016 až 2017.

Kino Vysočina provozuje od začátku října příspěvková organizace města Kultura Žďár. Biograf otevřela po dvouměsíční přestávce, do konce srpna v něm promítal soukromý provozovatel, potom objekt převzalo město. „Před opětovným zahájením promítání jsme mohli udělat jen provizorní a nenákladné úpravy," připomněla ředitelka Kultury Žďár Marcela Lorencová. „Ale i když si tam na nic takzvaně nehrajeme, věřím, že ty změny jsou pro diváky příjemné a cítí se v kině dobře," řekla Lorencová.

Nejbližší zásadní akcí v kině bude na jaře příštího roku revize elektrických rozvodů. „Tak bude minimálně na další dva roky zajištěna bezpečnost elektroinstalací," informoval Navrátil.

Studie přestavby kina Vysočina, již zpracovala brněnská společnost RadaArchitekti, počítá především se zajištěním bezbariérovosti, ta je nyní velkým problémem kina.

„Co asi ocení Žďárané nejvíce, jsou sedačky, které jsou nevyhovující, zvlášť při tříhodinovém filmu," připomněl pak s úsměvem starosta Navrátil. Pracovníci Kultury Žďár zatím připravili divákům podsedáky, ale přestavba hlediště je jedním z hlavních bodů případné rekonstrukce.

Dále bude nutná úprava foyer a jeho akustiky, protože by mohlo sloužit jako klubový prostor pro menší akce, jež by Dům kultury nebo divadlo nezaplnily. Modernizaci nutně potřebuje i vzduchotechnika, která je příliš hlučná.

O zásadních změnách, navržených pro žďárské kino, mohou lidé se starostou Zdeňkem Navrátilem a místostarostou Josefem Klementem debatovat 4. února 2015. Diskuse začne v 15 hodin v zasedací místnosti rady města. Starostové se pak budou s obyvateli setkávat pravidelně vždy první středu v měsíci.