Nejenže se ke slovu vehementně hlásí sněženky, kočičky a jehnědy, ale dávají o sobě vědět i první jarní ptáci. Ti nejnetrpělivější přiletěli už koncem února a v patách jim jsou hned další.

„Nezdá se to, ale ptáci skutečně táhnou, zrovna nyní jsme zaznamenali velký pohyb mých jmenovců. Většinou jsou to menší hejna kolem dvaceti, ale kolegové u Žďáru už pozorovali stošestatřicetihlavé hejno čejek chocholatých," prozrazuje s úsměvem mluvčí CHKO Žďárské vrchy Jaromír Čejka. Ptáci podle něj zřejmě přilétají spolu, aby se záhy rozdělili a v menších houfech doputovali na jednotlivá hnízdiště.

Pozorovat lze mimo jiné také špačky, kteří přilétají v celých hejnech a samozřejmě skřivany, kteří musí podle lidové pranostiky na Hromnice vrznout, i kdyby měli zmrznout. „Byli jsme se podívat na Stavišti u Žďáru nad Sázavou a už tam poletovala samice konipase horského, což je také jeden z prvních ptačích druhů, které na jaře přilétají," tvrdí Jaromír Čejka a dodává: „Hnízdí už výři a krkavci, ozývají se sýci, kalousi, puštíci i kulíškové. Jaro je tady, i když to nevypadá."

Podle ochranářů se letošní jaro nikterak nevymyká normálu, alespoň co se probouzející se přírody týče. Jakkoliv se nám zdá stále chladno a zimně, rostliny, zvířata i ptáci to vidí trochu jinak.

Čápi se vracejí, čekají je boje o hnízda. Krajina Vysočiny je pro ně podle ochranářů velmi atraktivní a dokonale vyhovuje jejich potřebám. Snad jen kromě centrální části Žďárských vrchů, která neposkytuje těmito ptáky tolik oblíbené soustavy rybníků.

První bílí čápi se do Žďárských vrchů začnou vracet koncem března, počátkem dubna. V loňském roce kontrolovali ochranáři na území CHKO a okresu Žďár nad Sázavou šestatřicet lokalit.

Podle čapí statistiky byly obsazeny tři desítky hnízd a naopak šest zůstalo opuštěných. Na jednadvaceti místech se podařilo bílým čápům vyvést mláďata a na devíti lokalitách pobýval pouze jeden čáp nebo pár.

Bitva o hnízdo

„Mám tu jeden příklad z Vojnova Městce. Sem přiletěl pár čápů bílých, 5. dubna byla ve hnízdě zjištěna tři vejce, ale 16. května se tam objevili další čtyři čápi a strhla se velká bitva šesti čápů, při níž došlo ke shození vajec z hnízda a k jejich rozbití," líčí loňské čapí drama ve Vojnově Městci ornitolog Jaromír Čejka.

Podle ptačích expertů nejsou čapí bitvy o hnízdo pražádnou výjimkou. V minulém roce byly líté boje těchto velkých a na první pohled zcela mírumilovných ptáků pozorovány například také v Novém Městě na Moravě.

„Nehnízdící mladí ptáci zřejmě hledají hnízdní lokality, možná jsou to i ptáci z nedalekého okolí, možná jsou to dokonce i děti, to nevíme," spekuluje o identitě čapích útočníků Jaromír Čejka.

Pokud se ale vrátíme k čapí statistice z loňského roku, pak podle ornitologa byly oproti jiným letům snůšky o něco nižší: „Třináctkrát byla vyvedena dvě mláďata, šestkrát tři, jednou jedno a jednou čtyři. Je dlouhodobým trendem, že čápů bílých ubývá. Není to sice nijak alarmující, ale mírný úbytek je znatelný. Do přelomu tisíciletí byl mírný nárůst a teď, v posledních pěti, šesti letech, zaznamenáváme celorepublikově mírný úbytek, což podle mého názoru způsobují momentální klimatické podmínky v jednotlivých regionech. Sami pozorujeme časté prudké výkyvy počasí v průběhu hnízdního období. A samozřejmě, že s tím také souvisí potravní nabídka."

Přesto jsou hnízdní lokality monitorované ochranáři poměrně hojně navštěvované a žádané. Snad nejznámější čapí hnízdo je v Novém Veselí. Právě zde je možné díky webkameře nahlížet čápům až do „obýváku". V loňském roce se tu povedlo čápům vyvést dvě mláďata a skalní pozorovatelé už netrpělivě čekají na den, kdy se novoveselští čápi objeví ve svém domově letos.