„Mohli jsme sem tak vrátit provoz ze značených objízdných tras a obnova vodorovného dopravního značení již probíhá za provozu. Pokud to klimatické podmínky dovolí, bude se postupně pracovat podél komunikace na čištění a sanaci propustků či osazení jejich šikmých čel,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček.

V letošním roce se ředitelství podařilo dokončit necelou polovinu z plánované délky. Naplno se sem práce vrátí předběžně opět v dubnu 2022, kdy je v plánu dokončit zbývající část. Ta by měla být dle ředitelství zvládnutá za tři měsíce.