„Ve smlouvě na geologicko-průzkumné práce ještě zbývá doladit detaily, předpokládáme, že bude uzavřená do konce června,“ sdělil ředitel odštěpného závodu společnosti Diamo Geam Dolní Rožínka Pavel Koscielniak. Vlastní průzkumné práce ve skalním masivu mohou začít krátce poté. „Odhadem tak začátkem srpna,“ dodal ředitel Koscielniak.

Průzkumné štoly k dílu, jehož investorem se stane firma CSCeP, by pak začali razit zaměstnanci závodu Geam Dolní Rožínka. „Nejedná se pouze o ražbu jako takovou, ale i o další práce s tím spojené. V této fázi jde o práci řádově desítky lidí,“ uvedl Pavel Koscielniak.

Další postup ražby v masivu poblíž uranového dolu Rožná 1 je vázán právě na výsledky provedeného geologického průzkumu. Pokud vše vyjde podle předpokladů obou zainteresovaných stran, vlastní budování podzemních prostor, konkrétně dvou zásobníků s celkovou kapacitou do dvě stě milionů metrů krychlových stlačeného zemního plynu, začne odhadem za dva roky. Investorská firma by však byla ráda, kdyby k tomu došlo ještě o něco dříve, pokud to bude možné. „Máme snahu to maximálně urychlit, ale nemůžeme předběhnout výsledky průzkumu,“ řekl obchodní ředitel GSCeP Eduard Pálka.

Práce pro horníky

Projekt za miliardy korun by na pár let pomohl k další práci horníkům z dolu Rožná 1, kde se dobývání uranové rudy chýlí ke konci. Poté, co už několikrát došlo k oddálení konce těžby v souvislosti s tehdejším vzestupem cen uranu na světových trzích, nyní je situace méně příznivá. Ceny šly dolů a navíc obsah uranu v rudě v dole Rožná 1 je nižší a tedy je jí třeba vytěžit více, aby byly splněny těžební normy.

Podle rozhodnutí vlády se v dole Rožná 1 bude uran těžit do té doby, dokud se to bude ekonomicky vyplácet, odhadem tři roky. Při budování zásobníků by našlo práci asi šest stovek horníků, a to na více než pět let.

Na lokalitu se zaměřuje také Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která hledá v Česku místo pro trvalé hlubinné úložiště jaderného odpadu.

Zásobníky na zemní plyn by však v tomto smyslu překážkou být neměly, navíc stavba jaderného úložiště, ať už bude v okolí Rožné nebo ne, je naplánována až za čtyřicet let.