Platy v kraji zaostávají za republikovým průměrem o víc než 2600 korun. V České republice vzrostla v loňském roce mzda o 2,2 procenta na 24.319 Kč. Menší procentuální navýšení než Vysočina vykázaly vedle Prahy Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj. O několik stokorun menší platy než na Vysočině měli loni zaměstnanci v Karlovarském, Pardubickém, Zlínském a Olomouckém kraji.

V posledním loňském čtvrtletí se růst mezd v průměru zpomalil. V Česku se platy v průměru zvýšily jen o 2,0 procenta na 26.067 Kč. Kraj  Vysočina vykázal v posledních třech měsících minulého roku navýšení mezd o 132 Kč na 23.085 Kč, tedy o 0,6 procenta. Na Vysočiněloni pobíralo plat v průměru 164.200 zaměstnanců, v meziročním srovnání o 0,1 procenta více.


    Vývoj průměrné mzdy v Kraji Vysočinav letech 2010 a 2011

  průměrná mzda 2011 v Kč průměrná mzda 2010 Kč rozdíl 2011/2010 v pct. průměrná mzda 4. čtvrtletí 2011
Kraj Vysočina 21.710 21.261 2,1 23.085
ČR 24.319 23.797 2,2 26.067


  zdroj: ČSÚ