„Většinou se jedná o lidi kolem sedmdesáti let, kteří uznali, že už řídit nebudou, a výměna řidičského průkazu je pro ně tedy zbytečná,“ řekl Marek Švaříček, vedoucí odboru dopravy velkomeziříčského úřadu.

Stejnou zkušenost mají i ve Žďáře nad Sázavou. „Jenom během dneška jsme tady měli několik takových případů. Často jde o lidi, kteří si v mládí udělali řidičské oprávnění třeba na motorku nebo na traktor, ale dnes už nejezdí,“ potvrdila Lenka Leopoldová z městského úřadu.

A tak zatímco dříve se s vracením řidičského průkazu na úřadech setkávali výjimečně, nyní je to každodenní rutina.

Nechtějí už nikdy v životě řídit

„Ročně jsme měli takových případů pět, teď během čtrnácti dnů je jich spousta,“ dodala Lenka Leopoldová.

A důvod? Povinnost vyměnit si oprávnění a také hrozící pokuta. Pokud si totiž řidiči nevymění průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993, pozbývají doklady od 1. ledna 2008 platnosti a řízení bez oprávnění může být pokutováno. „Pokud řidič nepředloží platný řidičský průkaz, může být podle přestupkového zákona pokutován částkou až dva tisíce korun. A pokud by se prokázal neplatným dokladem, je to stejné, jako by řídil bez oprávnění,“ upřesnil Jan Kostečka z dopravního oddělení Policie České republiky.

„Řídit už nebudu, vozí mě syn, a už bych si stejně v tomhle provozu netroufl. Je to samá kolona, předjíždění, to už není pro mě,“ zdůvodnil svoje rozhodnutí vrátit řidičský průkaz devětašedesátiletý Jan ze Žďáru nad Sázavou.

Kromě seniorů se řízení vozidel zříkají také lidé se zdravotními problémy. Při vrácení řidičského průkazu je třeba na úřad přinést nejen původní průkaz, ale také doklad totožnosti.

V případě, že lidé nemohou oprávnění najít, lze je nahradit čestným prohlášením o ztrátě dokladu. Pokud by byl řidičský průkaz následně nalezen, pozbývá po vyřazení z registru platnosti. Řidičské průkazy, které lidé vrátí, jsou rok uschovány a potom je odbory dopravy skartují.

 

Co si vzít s sebou při vrácení Řidičského průkazu?

Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel tohoto oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (příslušný je úřad podle místa trvalého pobytu držitele řidičského oprávnění).

V oznámení musí být uvedeno: a) jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění, b) adresa jeho trvalého pobytu , c) datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění, d) datum udělení řidičského oprávnění. S sebou je potřeba si přinést řidičský průkaz a doklad totožnosti, tedy buď občanský průkaz nebo pas. Vrácení průkazu může na základě plné moci za řidiče vyřídit druhá osoba.