„V současné době je provoz sokolovny ztrátový a musí být dotován z pozpočtu obce,“ konstatoval místostarosta Luboš Zeman s tím, v nejbližší době musí obec Polnička najít vhodné řešení, jak získat chybějící peníze.

Do projednávání zmiňované problematiky se zapojili jednotliví reprezentanti obce svými náměty. Jako jednu únikovou cestu z problému nakonec zvolili i výrazně vyšší propagaci možného využití sportoviště.

„Prioritou samozřejmě není jen pokrytí provozních nákladů sokolovny, ale je nutné získat také finanční prostředky na její průběžnou údržbu a opravy,“ dodal Zeman.

K dnešnímu dni je podle odhadu obce do polničské sokolovny potřeba vložit investice zhruba kolem 5 milionů korun.