Proti návrhu se ale postavilo Nové Město na Moravě, jehož vedení nepovažuje vyhlášení památky za nutné.

„O louku se několik let stará Sdružení Krajina, které ji má v nájmu. Stávající režim považuje město za dostatečný pro ochranu tamní přírody. Ochranné pásmo tvoří padesátimetrový pruh po obvodu území a vyhlášení přírodní památky by omezilo hospodářské využití především rybníka a lesů,“ sdělil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Správní řízení

Krajští úředníci již námitku Města obdrželi. A jaký bude další postup? „Povedeme správní řízení, ve kterém musíme námitky vypořádat, přičemž jeho výsledek nelze předjímat. Záleží na průběhu, zajištěných podkladech, případně se může účastník řízení odvolat a o odvolání rozhodne ministerstvo,“ popsal Jan Joneš z krajského odboru životního prostředí. Návrh pak musí být uveden do souladu s námitkami, kterým bylo vyhověno.

Na sedmihektarovém území Šafranice se nacházejí rostliny a živočichové, na něž se vztahuje takzvaná druhová ochrana. To znamená, že už nyní tam nelze provádět takové zásahy, které by na ně měly škodlivý dopad.

Z tohoto pohledu se vyhlášením Šafranice přírodní památkou v podstatě nic nezmění. „Nevýhodou stávající situace ale je, že sice víme, že některé činnosti jsou zde žádoucí a některé ne, ale nejsme schopni jednoznačně určit, co a kde je možné, a co už naopak dobré není. Vše by se muselo posuzovat stále znovu. Vyhlášením přírodní památky se přesně vymezí území, kde platí jednotná pravidla a nastaví se i způsob péče o toto území,“ míní Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina. Podle něj by se změnou situace vyjasnila a proto považuje snahu kraje za užitečnou.

Vedení Nového Města bude v případě, že kraj řízení o vyhlášení přírodní památky nezastaví, žádat kompenzaci za újmy v omezení hospodaření v lesích a rybníce.