„Přípravu projektu vzdělávání eGovernmentu jsme začali v souvislosti se zaváděním datových schránek, elektronických spisových služeb a pracovišť Czech Pointu. Zřídili jsme učebnu, kde jsou školeni úředníci a zaměstnanci radnice, obcí v našem správním území a pracovníci organizací zřizovaných městem a obcemi,“ přiblížil vzdělávací projekt Josef Švec, vedoucí správního oddělení velkomeziříčské radnice.

„Dochází k zrovnoprávnění elektronických dokumentů s papírovými a vytvoření sítě kontaktních míst, ze kterých každý může jednoduše elektronicky komunikovat se všemi úřady a institucemi. Doufáme, že naše školící středisko Egon centrum přispěje k urychlení tohoto procesu a všem zaměstnancům úřadů pomůže v jejich práci,“ dodal Švec.

Projekt vzdělávání podpořily i evropské peníze.