„Přihlásili jsme se prostřednictvím Centra zelených vědomostí, které to bude zajišťovat. Jde o reklamu na rok a půl a můžeme získat podporu až osmdesát pět procent potřebné částky," informoval místostarosta Josef Vojta.

Reklama bude zahrnovat třicetisekundové propagační klipy, rozhlasové i televizní spoty, bannerovou reklamu a letáky, ale i čtyři billboardy pro umístění k silnicím, navigační směrovky na komunikacích II. a III. třídy, informační tabule k silnicím I. třídy či multijazyčný web s možností prohlídky zařízení ve 3D formátu. „S dotací souvisí také podpora některých našich dalších akcí, třeba Slavností brambor. Není sice možné použít peníze z dotace na jejich pořádání, ale na jejich propagaci ano," řekl Vojta. Zda byli Bystřičtí se žádostí úspěšní, to se dozvěd v závěru roku.

Stavba Centra zelených vědomostí za zhruba 130 milionů, na které Bystřičtí získali 115,5 milionu korun podporu z evropských peněz, by měla být zahájena ještě letos na podzim, v případě, že se to kvůli složitému výběrovému řízení na jejího dodavatele nestihne, tak v příštím roce. V závislosti na tom se centrum otevře buď příští rok o prázdninách, anebo až v roce 2015.

Také pivovar

Chátrající statek se promění ve skanzen s replikami dobových vysočinských chalup, je počítáno i s „oživlými" expozicemi tradičních řemesel, dominantou se stane moderní ekologický pavilon v podobě futuristického trojbokého jehlanu. V něm bude prezentováno bydlení budoucnosti s funkčními ukázkami fungování obnovitelných zdrojů energie. Projekt s mottem Od minulosti do budoucnosti počítá i s koňskou stezkou, moštárnou, minipivovarem a muzeem zemědělské techniky. Turistické středisko by mělo podle odhadů navštívit 50 tisíc lidí ročně.

Už v loni byl založen subjekt Eden Centre, který se zaměřuje na zemědělskou výrobu a následně bude spravovat zemědělskou část Centra zelených vědomostí. Turistickou část vzhledem k podmínkám přidělené dotace zajistí Bystřice, po pěti letech by pak podle zástupců bystřické radnice měl Eden Centre převzít do správy turistickou část.

Reklamu, kterou z větší části uhradí evropská dotace, hodlají využít i ve Žďáře, a to na propagaci volnočasového centra. To se ještě letos v srpnu začne stavět u Pilské nádrže. Žďárští už na předfinancování reklamy schválili nejvýše osm milionů korun z rozpočtu města.