„Příprava propagace bude vycházet mimo jiné i z literárně-historického průzkumu, od nějž se očekává nalezení autentických a atraktivních reálií s vazbou na rod Mitrovských. Důležitou roli bude hrát i jednotná grafická podoba všech propagačních materiálů. V rámci projektu vzniknou videoklipy, rozhlasové spoty, tištěné propagační materiály, proběhne samotná kampaň v jednotlivých médiích, navigace do Bystřice, budou uspořádány propagační akce pro veřejnost," informoval Pavel Pichler ze společnosti města Eden centre.

Stavba Centra zelených vědomostí za 153 milionů korun, na které Bystřičtí získali 115,5 milionu korun podporu z evropských peněz, byla se zpožděním z důvodu složitého výběrového řízení zahájena loni podzim, takže letos se již otevření nestihne.

Oslava jara

„Do konce tohoto roku bude centrum postaveno a kompletně vybaveno exponáty, ale otevírat se bude až na turistickou sezonu v roce 2015. Mělo by to být u příležitosti prvního jarního dne v sobotu 21. března 2015," sdělil místostarosta Bystřice nad Pernštejnem Josef Vojta.

Chátrající bývalý statek zemědělské školy kdysi zámeček šlechtického rodu Mitrovských se promění ve skanzen s replikami dobových vysočinských chalup, v hlavní sezoně je počítáno i s „oživlými" expozicemi tradičních řemesel, dominantou se stane moderní ekologický pavilon v podobě futuristického trojbokého jehlanu. V něm bude prezentováno bydlení budoucnosti s ukázkami fungování obnovitelných zdrojů energie.

Projekt s mottem Od minulosti do budoucnosti počítá i s koňskou stezkou, moštárnou, minipivovarem a muzeem zemědělské techniky.

Rozsáhlé turistické středisko by mělo podle odhadů navštívit padesát tisíc lidí ročně a bystřická radnice si od něj slibuje zvýšení turistického ruchu nejenom ve městě, ale v celém mikroregionu.

----------------

Turistický cíl

Stavba Centra zelených vědomostí (CZV) byla zahájena loni na podzim, hotovo má být do konce letošního roku.

Zkušební provoz by měl být podle bystřické radnice zahájen v sobotu 21. března 2015.

Na projekt za 153 milionů korun získala Bystřice 115,5 milionu evropské dotace.

CZV bude zahrnovat přestavbu bývalého statku zemědělské školy u nádraží na skanzen, novou dominantou se stane trojboký jehlan s prezentací bydlení budoucnosti a s ukázkami fungování obnovitelných zdrojů. Úpravy se dočká i okolí lokality.