„Před školou dochází k menším dopravním nehodám, často tam řidiči parkují i na místech, která nejsou k parkování určená. Následkem je potom znemožnění výjezdu z dosavadního parkoviště nebo omezení prostoru k míjení se s protijedoucím autem. Dalším problémem je otáčení vozidel na konci slepé ulice Školní,“ popsala Zuzana Najtová z velkomeziříčského úřadu.

Během letních prázdnin vznikne před školou šestadvacet šikmých parkovacích stání. „Komunikaci firma vydláždí betonovou zámkovou dlažbou, na parkovací stání položí takzvanou distanční dlažbu, která je vodopropustná a zajišťuje odtok a vsakování dešťové vody. Bezbariérové parkoviště propojí se vchodem do školy chodník,“ doplnila Najtová.

Ilustrační foto.
Ve Velké Bíteši se množí krádeže a vloupání do rodinných domů