Ředitelkou „ZUŠky“ tak zůstala Dana Foralová, vedoucím bývalého Domu dětí a mládeže Luboš Straka a do čela organizace Kultura Žďár byla v pondělí opět zvolena Marcela Lorencová.

„Do užšího výběru adeptů na vedení Kultury Žďár byli vybráni celkem tři zájemci. Ti na pondělním jednání městské rady představili svoji koncepci dalšího rozvoje kultury v okresním městě. Z této trojice uchazečů jsme se jednohlasně shodli na Marcele Lorencové, jejíž koncepce nám přišla ucelená a přesvědčivá,“ vyjádřila se žďárská místostarostka Dagmar Zvěřinová.

Projevil se na tom podle ní také fakt, že Marcela Lorencová v této oblasti už delší dobu působí a má přehled jak o kultuře ve Žďáře, tak o ekonomice a provozu zdejších kulturních zařízení. „Zvolení mě samozřejmě potěšilo, ačkoliv vím, že to bude boj a náročná práce, která mě ale moc baví,“ nechala se slyšet staronová ředitelka Marcela Lorencová.

Ta více než nějaké zásadní změny plánuje udržení takové úrovně kultury, jaká je ve Žďáře nastavena nyní, a již lidé podle jejích slov chválí.

Budoucnost divadla

Přesto je ale podle Lorencové připraveno několik zlepšení, která se budou týkat především divadla v okresním městě. „Ještě letos bychom chtěli rozšířit divadelní předplatné. Chceme to zkusit i za cenu, že tím dojde k určitému rozmělnění finančních prostředků,“ uvedla včera Marcela Lorencová.

Finanční prostředky, které se provozem kulturních zařízení města vydělají, by podle představ ředitelky Marcely Lorencové měly putovat zpět a být pak využity například na nejrůznější rekonstrukce nebo lepší vybavenost těchto zařízení.

Výběrová řízení na vedení žďárských příspěvkových organizací nebyla vypsána z důvodu odvolání či odstoupení předchozích ředitelů nebo ředitelek.

Jednotlivá zařízení pouze začala od počátku letošního roku nově fungovat jako příspěvkové organizace města, proto museli být voleni také jejich noví vedoucí.

Základní uměleckou školu Františka Drdly a někdejší Dům dětí a mládeže, dnes Active – středisko volného času, totiž letos na město převedl kraj Vysočina. Žďárský Dům kultury se pak povedlo městu nedávno odkoupit od odborů žďárského strojírenského podniku Žďas.

--------------

Kdo byl vybrán?

Tři příspěvkové organizace města mají „nové“ vedení:

Active – středisko volného času:
ředitelem zůstává
Luboš Straka

Základní umělecká škola
Františka Drdly:

ředitelkou zůstává
Dana Foralová

Kultura Žďár:
ředitelkou zůstává
Marcela Lorencová