Tu pořádá Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy ve spolupráci se společností Kinský Žďár. Je to jedna z dalších akcí konaných u příležitosti čtyřicátého výročí vzniku CHKO Žďárské vrchy.

„Sraz je 24. dubna v deset hodin ráno na lesním parkovišti mezi Cikhájí a Kocandou. Exkurze by neměla zabrat víc jak čtyři hodiny,“ uvedl Jaromír Čejka ze Správy CHKO Žďárské vrchy.

Trasa povede nenáročným terénem hlavně po stávající naučné stezce Žákova hora – Tisůvka. Zastávka je plánována u Stříbrné studánky, u památníku Radslava Kinského a samozřejmě i na Žákově hoře. „Během cesty se lidé mohou ptát na cokoliv týkající se okolní přírody, přítomni budou jak odborníci ze Správy CHKO Žďárské vrchy, tak lesní hospodáři společnosti Kinský Žďár,“ dodal Čejka.