Nedávno byla na náměstí městyse Nové Veselí, kde trasa začíná i končí, instalována tabule s mapkou a základními informacemi. Stezku vytvořili pracovníci Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Žďársko.

„K dispozici máme propagační materiály s vyznačenou trasou, které zájemci mohou zdarma získat v naší knihovně nebo na úřadě,“ sdělil Ivo Jonák, starosta Nového Veselí.

Materiály by ale měly být k dispozici také ve žďárském informačním centru či v obcích, které se nacházejí při trase nové stezky.

Naučný okruh, určený jak pro cyklisty, tak pro pěší turisty, je dlouhý třicet osm kilometrů a na návštěvníky na něm čeká celkem sedm zastavení. Jednotlivé zastávky se nacházejí v okruhu obcí Bohdalovska a přibližují chráněné přírodní krásy v území přírodního parku.

----------------

Bohdalovsko

Přirodní park Bohdalovsko zaujímá západní část žďárského okresu . Vyhlášen byl v roce 1990 za účelem ochrany krajinného rázu. Rozloha parku je 6080 hektarů. Dnes se zde nachází řada chráněných lokalit přírody i kulturních zajímavostí. Na trase nové naučné stezky se nachází celkem pět evropsky významných lokalit Natura 2000 a jedna přírodní rezervace.

----------------

Mapa trasy

Mapa cyklotrasy.