Necelých třicet kilometrů od Žďáru nad Sázavou, ale už v Pardubickém kraji se rozkládá obec Pustá Rybná se svými jedenácti osadami roztroušenými po okolí. Kromě katolického i evangelického kostela je tam k vidění rovněž osmiboká stodola, kde se scházeli evangelíci, než získali svůj vlastní svatostánek.

Severovýchodním směrem od Pusté Rybné (po červené turistické značce) se vypíná Lucký vrch s nadmořskou výškou 739 metrů. Už za první republiky na úbočí kopce stála turistická chata a lidé se tam mohou občerstvit i ubytovat stále, neboť zařízení funguje v tradičním stylu turistické útulny. Z Luckého vrchu cesta značená žlutě klesá do osady Telecí k takzvané Zpívající lípě. Jedná se o jednu z nejstarších a nejmohutnějších lip v republice, podle odborníků je stará přes 700 let.

Symbolický klíč od cisternové stříkačky a automobilu Fiat Ducato od starosty městyse Arnošta Judy převzal velitel zásahové jednotky Jiří Klimeš (na snímku uprostřed) za dohledu starosty sboru Romana Šimůnka.
Bohdalovští hasiči oslavili převzetí nové techniky

Obvod kmene měří bezmála dvanáct metrů a výška stromu je šestadvacet metrů. S jeho mohutným vykotlaným kmenem je spojená pověst o písmákovi, který v dutině při svíčkách opisoval zakázané žalmy a při práci si prozpěvoval.

Zvenku dutina nebyla vidět, takže kolemjdoucí byli přesvědčeni, že strom zpívá. Z Telecího, kde je mimo jiné k vidění vesnická památková zóna v podobě tradičních roubených usedlostí s uzavřenými dvorci, směřuje zelená značka k rozcestníku Maděra, pak vede cesta dál po neznačené silnici k malované autobusové zastávce Březiny, rozcestí Krásné. Odtud se dáme vpravo po silnici, která míří zpět do Pusté Rybné.