Vrcholící přípravy se nejvíce projevují na ovále u zimního stadionu, kde roste pódium a malé buňky, v nichž budou poradny pro účastníky setkání. „Chystáme psychologické i gynekologické poradny pro mladé," potvrdil hlavní manažer setkání Petr Diblík. Staví se rovněž objekty, jež budou tvořit jednotlivá zastavení na celkem čtrnácti poutních cestách o pouti rodin. Tu bude Žďár hostit v sobotu 18. srpna.

Tisíce křesťanů

Zázemí Celostátního setkání mládeže, na nějž se sjede na šest tisíc mladých mezi čtrnácti a třiceti lety, tvoří skupina sedmi set padesáti členů přípravného týmu. Ti ve většině případů bez nároku na jakoukoli odměnu chystají místo setkání, organizují ubytování a stravování nebo třeba nacvičují svá vystoupení jako členové kapel KaPři, VeKa a Adorare, které na setkání zahrají.

„Měl jsem být s rodiči u moře, ale tohle je mnohem zábavnější. Získám díky tomu spoustu nových známých," uvedl osmnáctiletý Vojtěch Farion z Vlašimi, jenž se podílel na stavbě stanů pro poradny.

Účastníci setkání mladých křesťanů, které se již ve městě odehrálo před deseti lety, budou ubytováni ve žďárských školách. Ti se zdravotním omezením najdou dočasné útočiště i ve vybraných rodinách. Kvůli příjezdu velkého množství mládeže budou posíleny některé vybrané vlaky mířící začátkem příštího týdne do Žďáru.

Samotný program celkem šestidenního sjezdu se bude odehrávat hned na několika místech ve městě. Kromě bohoslužeb ve žďárských svatostáncích se budou konat přednášky a nejrůznější kulturní akce například ve žďárské sokolovně, bazilice, v Domě kultury, sportovní hale, divadle, v jídelnách škol a na mnoha dalších místech. V plánu jsou také workshopy, sportovní aktivity, poznávací výlety či brigáda mládeže pro město.