V knižní novince s názvem Úrazy ve sportu a jak jim předcházet předkládá výčet těch nejčastějších úrazů a přetížení při sportu - seznámí rovněž čtenáře se základy anatomie a také mechanismy jednotlivých úrazů. „V knize jsou popisy příznaků zranění i instrukce, jak ošetřit sportovce přímo v terénu, aby se minimalizovaly možné následky,“ uvedl primář ortopedického oddělení novoměstské nemocnice Jaroslav Pilný.

Důležitou kapitolou knihy je jak popis léčby jednotlivých zranění či úrazů, tak i následná doba rehabilitace. „To je u úrazů zvláště u sportovců hodně důležité. Neuvážený předčasný návrat do plné zátěže někdy napáchá nevratné poškození,“ upozornil Pilný. Čtenáři se současně seznámí i se základními rehabilitačními postupy při poranění jednotlivých kloubů po úraze, případně po operaci, které mohou sportovci provádět sami, to znamená bez nutností docházet na rehabilitaci.

Jedna z kapitol sportovní „kuchařky“, která je k dostání běžně v knihkupectvích, pojednává také o v posledních letech často používaném tejpování. „Čtenáře seznámíme se základními technikami statického tejpování. To může pomoci k doléčení vzniklých poškození, ale zároveň se může využít i jako prevence vzniku poškození. Názorně ukazujeme konkrétní aplikace kinesiotejpingu jako metody, která se v současné době v oblasti sportovní traumatologie a fyzioterapie používá,“ poznamenal ortoped Jaroslav Pilný. „Myslím, že je pro knihu příznačné, že ji mohu vydat při práci na pracovišti, které se této problematice dlouhodobě věnuje a kde i samotný region je sportu zaslíbený,“ dodal hlavní autor nové publikace.