Díky počtu provedených operací se Centrum robotické chirurgie Vysočina řadí mezi několik největších center s touto specializací v Evropě. Výhodami robotických zákroků jsou například přesnost, šetrnost, nízké krevní ztráty a rychlá rekonvalescence pacienta. Nejčastěji se v nemocnici v Mostištích roboticky provádí odstranění prostaty z důvodu zhoubného nádoru. Centrum se specializuje především na oblast urologie a břišní chirurgie.

Co si má naprostý laik představit pod pojmem robotická operace?

Robotický systém je zjednodušeně řečeno taková prodloužená ruka chirurgova. Na této metodě, která si už ve světě našla svoje trvalé místo, je průlomová skutečnost, že chirurg nestojí u stolu a nemá ruce v pacientovi, ale může být někde jinde. Pomocí citlivých joysticků operuje v takzvané konzole, přičemž ovládá robotická ramena systému, která nesou nástroje a vykonávají samotný operační zákrok, a kameru. Vidí přitom dokonalý zvětšený 3D obraz operačního pole, takže naprosto přesně vidí, co nástroje, které ovládá, provádějí.

Ty nástroje jsou něčím zvláštní?

Tyto nástroje jsou specifické tím, že mají vysoký rozsah pohybu a lépe se dostanou i na jinak těžce přístupná místa. Operační rána je pak oproti klasickému zákroku podstatně menší, protože tato miniinvazivní operace se provádí pouze z několika malých řezů. Chirurg si nemusí připravovat velký operační přístup, než se k operovanému místu přes břišní stěnu dostane, což je šetrnější zejména pro pacienty s vyšší tělesnou hmotností.

Pro který typ pacientů je robotická operace nejvhodnější?

Nejčastějšími našimi pacienty jsou lidé v produktivním věku, pro které je důležité se svého zdravotního problému co nejdříve zbavit. Po běžné takzvané otevřené operaci rekonvalescence trvá tři až čtyři měsíce, při robotické pouze tři až čtyři týdny. Zanedbatelné nejsou ani podstatně nižší krevní ztráty. Zatímco u robotické operace jde v průměru o 250 mililitrů krve, u klasické to může být i přes litr, což se neobejde bez transfuze, a to je další zátěž pro organismus pacienta. Netvrdím, že robotické operace jsou jedinou a tou nejlepší metodou pro všechny, ale u velkého procenta pacientů jejich problém účinně a rychle odstraní, a o to jde.

Zmiňoval jste, že ve vašem centru provádíte nejvíce robotických operací prostaty. Jak má postupovat pacient, kterému je stanovena diagnóza karcinomu prostaty a uvažuje i o možnosti operace robotem?

Velké množství pacientů nás kontaktuje prostřednictvím internetu. Obvykle jim předtím při nějakém celkovém vyšetření byly z krve diagnostikovány vysoké hodnoty prostatického specifického antigenu a následná punkční biopsie prostaty prokázala karcinom, což vyžaduje okamžité zahájení léčby. Lékař pacientovi sdělí, jaké jsou její možnosti, a on si pak na tomto základě zjišťuje další informace. Způsoby léčby karcinomu prostaty jsou různé od ozáření zevního i vnitřního přes klasickou operaci z velkého řezu až k protonové terapii. Někdy se dá použít i laparoskopie, ačkoliv v případě odstranění prostaty se jedná o technicky velice náročný zákrok, anebo již zmíněná robotická operace. V republice se zatím tyto operace provádějí ve dvou pražských pracovištích, dále v Ústí nad Labem, u nás, v Novém Jičíně a v Olomouci.

To znamená, že vám pacient rovnou napíše, že by si přál být operován robotem a požádá o objednání termínu operace?

Obvykle nám pacienti sdělí, jaký nález měli při punkční biopsii, a my s nimi konzultujeme možné způsoby léčby. Je třeba, aby nemocní získali co nejvíce informací, než se rozhodnou, navíc ne pro všechny z nich jsou jednotlivé metody vhodné, případně z jejich strany akceptovatelné. Některý pacient si například nepřeje být ozářen, jiný má zase obavu z rozsáhlého operačního zákroku, v každém případě musejí být seznámeni se všemi pro a proti, která by jim jednotlivé způsoby léčby přinesly.

A pokud budou vhodnými kandidáty pro robotickou operaci prostaty?

Termín objednání je zhruba dva měsíce předem, ale záleží samozřejmě na zdravotním stavu pacienta; někdy tak dlouho nelze čekat, protože by hrozilo nebezpečí z prodlení, a je třeba operovat co nejdříve. Po vlastním operačním zákroku, při němž je odstraněna prostata s nádorem i semennými váčky a který trvá asi hodinu a půl až dvě, je pacient první den umístěn na jednotce intenzivní péče, pak přechází na běžné oddělení. Pátý den po operaci odchází domů se zavedeným močovým katétrem. Ten mu je odstraněn asi za dva týdny. Za tři měsíce pak pacient ještě projde kontrolním hodnocením prostatického specifického antigenu.

Jsou robotické operace hrazeny zdravotními pojišťovnami, anebo se na nich pacienti musejí finančně podílet?

Pojišťovny hradí tři typy operací zhoubných nádorů, a to odstranění prostaty, resekci konečníku a odstranění dělohy. Česká společnost pro robotickou chirurgii se ale snaží dále jednat s pojišťovnami, aby se počet zákroků hrazených z veřejného pojištění rozšířil.

Na gynekologické operace se ve vašem centru nezaměřujete, ale resekci konečníku provádíte.

Ano, těchto operací máme tak kolem čtyřiceti až padesáti ročně. Nejčastějším výkonem je ale operace prostaty, jak jsem již řekl, těch bývá mezi 250 až 270 ročně. Naše pracoviště jich provádí nejvíce v republice, což je dost vypovídající v tom smyslu, že nějaké zkušenosti se nám za těch více než šest let už povedlo nasbírat. Mimochodem, aby pracoviště mohlo používat název centrum robotické chirurgie, musí se v něm provést více než dvě stě zákroků ročně. Souvisí to mimo jiné i s rutinou chirurgů, protože v případě, že by roboticky operovali méně často, neměli by šanci potřebnou praxi a zručnost získat.

Jak dlouhou má robotický systém da Vinci, který využíváte, životnost?

Ze zákona pět let, podle VZP je to let šest. Obrátili jsme se proto na výrobce systémů, jediného na světě, aby nám tuto dobu stanovil písemně. Do konce roku 2014 máme na stávající přístroj servisní smlouvu, která zajišťuje okamžité odstranění jakéhokoliv technického problému, ale do budoucna budeme muset uvažovat o dalším. Zda bude nový, jako byl stávající, anebo krátce používaný či repasovaný, to bude otázka dalších jednání. Se současným zařízením jsme spokojeni, dosud jsme žádné větší problémy nezaznamenali.

Když už hovoříme o rakovině prostaty, co by mohli či měli muži udělat, aby se k vám s touto diagnózou vůbec nedostali, pokud je to tedy možné?

Jedná se o nejčastější karcinom, ale dokud je nádor malý, nemocný nemá žádné problémy, což je velice zrádné. K včasnému záchytu onemocnění v raném stadiu je důležité vyšetření prostatického specifického antigenu. To dnes už provádí i řada praktických lékařů v rámci preventivní prohlídky či jiného vyšetření, ale pacient může o toto vyšetření požádat i sám. Rakovina prostaty je u nás v obecném povědomí stále spojená pouze s letitými pány, což je ovšem mylná představa, protože toto onemocnění běžně postihuje muže od 40 let výše a v některých případech i mladší. Prevenci se ale nevyplatí podceňovat v jakémkoliv věku.