Co by se podle vás mělo v rámci fungování oddělení a nabídky služeb zlepšit?

Hlavním úkolem je pacientům nabídnout co nejvíce služeb v co nejlepší kvalitě. Jde o to rozšířit stávající takovým způsobem, abychom co nejméně pacientů museli posílat k zákrokům do jiných zdravotnických zařízení a mohli jim nabídnout i vyšetření, která se u nás dosud neprováděla.

Souvisí to tedy s rozšířením nabídky operačních zákroků?

Ano. Myslím si, že není úplně nejlepší, když pacient musí dojíždět a nechat se operovat třeba mimo Vysočinu. Úplně se tomu samozřejmě vyhnout nemůžeme, protože některé složité zákroky jsou schopna provádět výhradně specializovaná zařízení, ale chceme se o pacienty postarat co možná nejlépe.

Jaké oční operace provádíte nejčastěji?

Jedná se o operace šedého zákalu a dosáhnout bychom při nich chtěli toho, aby pacienti do nemocnice přijeli opravdu jenom k operačnímu zákroku. Nebude už třeba žádné další vyšetření a veškerý pobyt v nemocnici by jim zabral třeba jenom dvě hodiny času. A aby byl zákrok odveden co nejkvalitněji, pacienti byli spokojeni a dobře se jim koukalo. Samozřejmě existuje i snaha, aby objednací doba byla co nejkratší. V tomto ohledu je na tom naše oddělení velmi dobře už nyní, protože objednací lhůta k operaci šedého zákalu se pohybuje kolem měsíce, což je jeden z nejkratších časů v rámci republiky. Chtěl bych navázat na všechno kvalitní, co už tady bylo, a co možná nejvíce služby rozšířit.

Co k tomu bude třeba?

Pořídili jsme nové přístrojové vybavení, které nám dovolí provádět operace tak, aby se co nejvíce zkrátila doba hojení. Nejde však jenom o přístroje. Naším úkolem je zpřehlednit a pro pacienta zpříjemnit celý proces operace, aby přesně věděl, co, jak a proč se s ním bude dít, jak dlouho to bude trvat, a cítil se co možná nejpříjemněji. V tomto ohledu máme obrovskou výhodu domáckého prostředí malé nemocnice. Nejsme žádná anonymní „velkovýrobna" pro pacienty, takže se jim můžeme více věnovat.

Jaké zákroky pacientům nabízíte?

Už nyní provádíme plastické operace víček, což se týká nejenom odstranění přebytečné kůže, ale i operace víček odstávajících od oka, anebo víček, jež jsou obrácena proti oku, které pak řasy dráždí. V plánu je, že na tyto operace se bude specializovat jedna z lékařek. Provádíme také například odstranění tukových uloženin na víčkách, což je spíše bráno jako kosmetický problém, či vyříznutí drobných kožních nádorků v okolí očí. Co se týče komplikovanějších zákroků, jako je například operace zeleného zákalu, odchlípené sítnice a podobných operací, které s sebou nesou několikadenní hospitalizaci, u nás je patrně provádět nebudeme. Nicméně jsme pacientům schopni zajistit provedení takové operace jinde.

Může k vám pacient chodit na následné kontroly, i když operační zákrok podstoupil na jiném pracovišti?

Samozřejmě. Pokud pacient nechce jinak, případně jeho problém není natolik specifický, že potřebuje výhradně péči specializovaného centra, jsme schopni provádět kontroly u nás, aby nemusel jezdit jinam. Stejně to funguje i v případě, když my sami odešleme pacienta do jiného zařízení. Pokud má zájem, abychom jeho stav dále sledovali a kontrovali, rádi mu vyhovíme.

Plánujete také rozšíření nabídky nitroočních čoček?

Rozšíření nabídky nitroočních čoček je pole působnosti, kde existuje velký prostor. V současné době u nás aplikujeme pouze standardní čočky, což je navázáno na rozhodnutí Ústavního soudu z doby před půldruhým rokem, kdy došlo ke zrušení nadstandardů. Pracujeme nyní po právní stránce na tom, abychom mohli aplikovat i základní segment nadstandardních nitroočních čoček, nejdříve by to podle předpokladů mohlo být na podzim.

A další typy nitroočních nadstandardních čoček?

S dalšími typy čoček zatím nepočítáme, jednak by k tomu bylo třeba speciální přístrojové vybavení a vzhledem k vysoké ceně takových čoček není jisté, zda by se to vůbec vyplatilo. Samozřejmě by ale záleželo na poptávce ze strany pacientů.

Kolik operací v současné době provádíte?

Operujeme dva dny v týdnu. Dopoledne se jedná o operace šedého zákalu, v odpoledních hodinách jde o plastické operace očí. Jedná se zhruba o šest operací katarakty a čtyři plastické zákroky na víčkách denně. V dohledné době plánujeme přidat ještě třetí operační den, který by byl vymezen výhradně pro plastické operace očí, což by mělo plně pokrýt potřebu. Uvažovali jsme ale i o rozšíření operačních časů směrem do odpoledních hodin.

Co je hlavním důvodem tohoto záměru?

Řadě pacientů by více vyhovoval zákrok v odpoledních hodinách. Týká se to například seniorů, které do nemocnice přivážejí jejich rodinní příslušníci a často si kvůli tomu musí brát v zaměstnání dovolenou. Stejně tak jsme schopni v případně zájmu posunout do odpoledních hodin provoz oční ambulance. Nyní ordinační hodiny končí v 15 hodin, ale už jsme zaznamenali impulsy v tom smyslu, že například pracující lidé či rodiče se školními dětmi by preferovali spíše odpolední návštěvu v ordinaci. Už nyní se jich dost objednává, co nejpozději je to možné.

Primářem očního oddělení novoměstské nemocnice jste od poloviny února. Jak na vás nová funkce zapůsobila?

V novoměstské nemocnici jsem jako lékař pracoval dva a půl roku od roku 2009, pak jsem přešel do nemocnice v Havlíčkově Brodě, kde jsem pracoval tři roky. Teď jsem se vrátil zpět do Nového Města na pozici primáře a doufám, že se mi v novém místě a s podporou kolegů podaří prosadit všechno, co se ode mě očekává. Oční lékařství je dynamicky se rozvíjející obor, kde si není možné dovolit stát chvíli na místě…

Práce primáře se asi dost liší od náplně činnosti řadového lékaře na oddělení…

To je pravda, protože primář je ta poslední instance, na kterou se nakonec obracejí jak pacienti, tak lékaři, když nastane nějaký problém. Musí si vždy poradit, protože k medicínským problémům se přidává řada dalších a všechno je třeba skloubit optimálně dohromady, aby byli spokojeni pacienti i personál a oddělení dobře fungovalo. Doufám, že to všechno zvládnu.

Stíháte při svém aktuálním pracovním vytížení také relaxovat?

Zatím ještě do Nového Města dojíždím z Havlíčkova Brodu, takže mi nějaký čas zabírá cestování, a prostoru pro relaxaci mi tak moc nezbývá. Plánuji stěhování nejdříve do Žďáru nad Sázavou, což už bude daleko lepší, a časem bych rád zakotvil přímo v Novém Městě, kde se mi moc líbí. Předpokládám, že pak budu mít více volného času, například na sport.