„Podle přílby lze dobře určit, že pochází z doby předhusitské, neklidného času markraběcích válek,“ přiblížil pravděpodobný původ helmice vedoucí Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem Vladimír Cisár.

Samotná přílba je cenná nejenom z pohledu nálezců, ale má svůj význam v pravdě historický.

Díky ní se totiž bude muset měnit celá dosud oficiální historie místa nálezu. To totiž mělo být obydleno ještě v šestnáctém století, ale podle polohy nálezu přílby je zřejmé, že došlo k boji, který znamenal zkázu dotčeného místa.

Konkrétnější údaje by mohly přinést další objevy, jimiž jsou mince. Lokalita historického nálezu je přístupná pro další průzkum pouze archeologům s oficiálním povolením. Amatéři se v případě snahy nalézt další vzácné artefakty vystavují hrozbě vysoké pokuty. Navíc už je zřícenina dalečínského hradu podrobně prozkoumána.

Samotné místo nálezu vzácné přílby archeologové donedávna tajili, ale nyní si mohou místo zájemci prohlédnout bez problémů tento víkend. Na hradisku totiž proběhne tradiční historický jarmark, který je součástí vyhlášené dalečínské svatoanenské pouti.

Po prozkoumání a zrestaurování se helmice stane součástí expozice městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem. Část je totiž věnována právě dalečínskému hradu. Samotný Dalečín má dostat kopii kbelcové přílby.

Ivan Lidmila