„Nastal čas představit veřejnosti, jak cenné z hlediska ornitologického je území meandrující Svratky u Milov zvané Rychtářky," vysvětluje mluvčí CHKKO Žďárské vrchy Jaromír Čejka. Na území o rozloze šedesáti hektarů zaznamenali ornitologové od roku 1993 celkem osmdesát ptačích druhů, z nichž se jim podařilo v průběhu let už padesát sedm druhů okroužkovat.

Malý zázrak

Některé z ptačích druhů vyskytujících se u nivy Svratky jsou výjimečné nejen tady, ale v celé České republice. Příkladem je vodouš kropenatý, kterého se tu podařilo odchytit letos poprvé nebo slavík tmavý či konipas citronový. „Je to malý zázrak, že tu jsou. Ale je to samozřejmě dané zdejším prostředím a potravní nabídkou," tvrdí Jaromír Čejka.

Výstava bude rozdělena na tři části. V první z nich se návštěvníci mohou seznámit se všemi osmdesáti ptačími druhy, které byly na Rychtářkách pozorovány či odchyceny. Druhá z nich informuje o tom, proč ornitologové nasazují ptákům prstýnky, tedy proč jsou ptačí druhy kroužkovány.

Poslední z expozic se bude věnovat výhradně jednomu ptačímu druhu hýlu rudému, který má pro zdejší lokalitu velký význam. Nebudou chybět barevné fotografie a informační popisky a barevné odlišení těch ptačích druhů, které zde už byly někdy v minulosti kroužkovány.

Mezi ty, jež se ještě nepodařilo v této lokalitě odchytit, ale byli tu pozorováni, patří například čáp černý, čáp bílý nebo ostříž lesní.

„Ostříži bezpochyby hnízdí blízko Rychtářek, i když jsme jejich hnízdo zatím nikdy nenašli. Na zdejší prostředí jsou vázáni potravou, chytají tam vážky," vysvětluje mluvčí CHKO a dodává: „Zahlédnout tu lidé mohou také vodní ptáky, jako je ledňáček či skorec."

Hýl rudý

Své nezaměnitelné místo na křižánecké výstavě má samozřejmě hýl rudý. „Už třikrát, v letech 2011, 2012 a 2013 jsme odchyceným hýlům na Rychtářkách nasazovali geolokátory, abychom zjistili směr a cíl jejich tahu," objasňuje výjimečnost tohoto ptačího druhu Jaromír Čejka.

Bez zajímavosti rozhodně nebude ani slavnostní zahájení výstavy. Mezi výstavními panely bude totiž nainstalována také třímetrová nárazová síť.

„Chci tu předvést způsob, jak se vlastně ptáci do této sítě chytají, a že je to pro ně naprosto bezpečné," objasňuje její účel ve výstavních prostorách mluvčí CHKO. Kromě toho tu by měl být na vernisáži také předveden noční odchyt chřástala polního. Samozřejmě, že se bude muset přizpůsobit daným podmínkám proběhne za bílého dne a v místnosti plné návštěvníků.

„Bude to divadlo pro dva herce, já to budu samozřejmě komentovat," říká s úsměvem Jaromír Čejka.