Ve Třech Studních na Novoměstsku se dnes po poledni sešly desítky lidí, aby přihlížely otvírání studánek. Během tradiční slavnosti zazněla i světoznámá kantáta Otírání studánek od Bohuslava Martinů. Ten pobýval právě ve Třech Studních a k napsání díla jej inspirovalo okolí obce.