Na mimořádné ochraně se podílejí rovněž policisté, konkrétně ti z krajského oddělení služební kynologie.

Spolupráce probíhá při kontrolách ochranných pásem vodárenských nádrží Mostiště na Velkomeziříčsku a Vír na Bystřicku. Policejní kynologové se psy se při kontrolách zaměřují především na dodržování zákazu vstupu do prvního ochranného pásma.

„Cílem těchto hlídek je ochrana kvality vodních zdrojů, která je ohrožována porušováním zákazů rekreace, ale také zákazů rybolovu na vodárenských vodních nádržích. Konkrétně neoprávněný rybolov přímo ohrožuje vyváženou rybí obsádku, kterou na vodních nádržích skládáme tak, aby v co největší míře napomáhala zlepšovat jakost vody a snižovat míru eutrofizace (zvyšování produkce řas v rybnících – pozn. red.),“ vysvětlil účel spolupráce Václav Gargulák, generální ředitel státního podniku Povodí Moravy.

Kontroly prováděné policisty probíhají nepravidelně, a to v průběhu celého dne nebo také v nočních hodinách. Případné zjištěné přestupky jsou pak předány do přestupkového řízení místně příslušným vodoprávním úřadům. „My si této spolupráce velmi ceníme, protože policisté v uniformách mají širší kompetence a rovněž větší respekt, než má například rybářská stráž,“ nechal se slyšet Václav Gargulák.

Testování.
OBRAZEM: V novoměstské nemocnici provádějí vyšetření aktuální plodnosti žen

Za porušení vstupu do prvního ochranného pásma vodárenských nádrží hrozí provinilcům pokuta až do výše dvaceti tisíc korun. „V případě neoprávněného rybolovu na rybochovných objektech podniku Povodí Moravy pak hrozí pokuta až pět tisíc korun,“ přiblížil Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy.

Krajští policisté nevypomáhají vodohospodářům poprvé. „Spolupráce probíhala už i v loňském roce,“ upřesnila policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že letos již strážci zákona jednoho provinilce, který porušil zákaz vstupu do ochranného pásma, načapali.

Policisté se zaměří i na neoprávněný rybolov ve vodní nádrži Ostrov nad Oslavou, kde Povodí Moravy umožňuje rekreační rybolov pro veřejnost.