Jiná adresa volebních místností se týká dvou okrsků čísla tři a čtyři. „K této změně z adresy Dolní 183 do budovy Dětského dopravního hřiště, Jungmannova 471/4, jsme museli přistoupit z důvodu konání plesů v Domě kultury právě v termínech vyhlášené volby prezidenta," vysvětlila Olga Šírová z městského odboru sekretariát tajemníka a vnitřních věcí.

První kolo první přímé volby hlavy státu v historii České republiky bude 11. a 12. ledna, druhé, pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, se uskuteční o dva týdny později. Termín ovšem mohou ještě ohrozit ústavní stížnosti.

Také v těchto volbách lze volit na voličský průkaz, o jehož vydání mohou zájemci požádat v obecních úřadech v místě trvalého bydliště. Díky voličskému průkazu mohou volit prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. V současné době organizační zajištění volby prezidenta probíhá v souladu s harmonogramem úkolů a lhůt, hlasovací lístky jsou dodávány voličům na adresy jejich trvalých pobytů a od 27. prosince jsou vydávány i voličské průkazy.

„Prozatím bylo na pracovišti ohlašovny Městského úřadu Žďár nad Sázavou vydáno 35 voličských průkazů pro I. kolo volby a 32 pro II. kolo. Písemné žádosti o voličské průkazy musí být do městského úřadu doručeny pro I. kolo nejpozději v pátek 4. ledna a osobní žádosti lze vyřizovat ještě ve středu 9. ledna do 16 hodin, do okamžiku uzavření stálých seznamů voličů," uvedla Olga Šírová.